Přeskočit navigaci

Systém SPRINT™ s technologií Productivity+™

Vyspělé 3D skenování pro průmyslové výrobní procesy.

True 3D – měření složitých 3D povrchů vysokou rychlostí.

Přesnost - absolutní povrchová data XYZ s 1000 body za sekundu.

Možnosti - analytický nástroj optimalizovaný pro průmyslové aplikace.

Systém SPRINT s technologií Productivity+™ je skenovací měřicí systém integrovaný ve stroji, který poskytuje absolutní polohová data XYZ pro řízení výrobních operací. Řada nástrojů, založených na standardní prizmatické funkčnosti, pro podporu průmyslově specifických aplikací.

Kontrola složitých 2D a 3D povrchů

Kontaktním skenovacím systémem SPRINT™ lze vysokou rychlostí měřit složité 2D a 3D povrchy. Systém SPRINT může standardně provádět mimořádně rychlé skenování prizmatických prvků, jako jsou kružnice, oblouky a roviny.

Navíc k použití systému SPRINT™: Freeform Surface Toolkit, skenování složitých povrchů s jednoduchým a dvojitým zakřivením; daleko překonává rychlost tradičního snímání.

Hlava válce se sondou OSP60 SPRINT

Vysoce rychlá kontrola a ustavení dílce

Skenování systémem SPRINT s technologií Productivity+ umožňuje až 6x rychlejší měření než spínacími dotekovými sondami; systém je schopen skenovat rychlostí až 15 000 mm/minutu.

Výsledkem vysoké rychlosti skenování je zkrácení času pro ustavení a kontrolu dílce; to vede ke k zvýšení produktivního, a tedy ziskového, času obrábění.

Mimořádná přesnost měření

Vysoká přesnost měření dosahovaná použitím systému SPRINT s technologií Productivity+ je dána povahou systému, který poskytuje absolutně důvěryhodné výsledky kontrol.

Společnost Renishaw spolupracovala s hlavními výrobci obráběcích strojů a řídicích systémů aby zajistila, že vysoká rychlost a vysoká přesnost měření nebude omezena schopností obráběcího stroje sledovat dráhu.

Určování tvaru

Skenovacím systémem, jako je SPRINT s technologií Productivity+, lze zjistit tvarové vady prvku, které by byly spínací dotekovou sondou opominuty.

Systém SPRINT s technologií Productivity+ poskytuje extrémně rychlé určování tvaru jednoduchých prvků a součástí.

Řízení procesu

Použití systému SPRINT udržuje procesy pod kontrolou zápisem výsledků měření do proměnných stroje a použitím výsledků pro řízení stroje.

Výsledky zobrazené v reálném čase na stroji poskytují okamžitou zpětnou vazbu a jistotu procesu. CNC plug-in moduly Productivity+ zobrazují měřicí reporty, takže výsledky lze sledovat, jakmile byly pořízeny.

Výsledky měření lze exportovat do souboru pro analýzu, nebo pro účely kontroly kvality externími systémy.

SPRINT - snímek lopatkového kola

Prizmatické skenování jako standard

Systém SPRINT může standardně přesně měřit kružnice, přímky, oblouky a roviny. Tyto prizmatické prvky se měří na známých dílcích a výsledky slouží pro ustavení dílců a povýrobní kontrolu.

Více informací

Zcela nové možnosti

Systém SPRINT™ přináší uživatelům převratnou technologii, která zcela mění dosavadní přístup k řízení procesu obrábění a měření na CNC obráběcích strojích. Při vývoji aplikací spolupracuje společnost Renishaw s výrobci a uživateli obráběcích strojů ve všech klíčových odvětvích strojírenství.

Na základě zkušeností z této spolupráce mohou být k systému SPRINT nabízena vhodná řešení pro specifické úlohy požadované v daném odvětví.

Nástroje Freeform Surface Toolkit

3D geometrii volných tvarů lze měřit pomocí nástrojů SPRINT Freeform Surface Toolkit; umožňují rychlou kontrolu složitých povrchů s jednoduchým nebo dvojitým zakřivením.

Pomocí nástrojů SPRINT Freeform Surface Toolkit lze z povrchů volného tvaru tvořit reporty absolutních polohových dat XYZ. Výsledky lze zapsat do souboru pro další analýzu nebo uložit do proměnných stroje pro řízení procesu.

Pro kontrolu povrchů volného tvaru lze stávající kontrolní postup spínanou dotekovou sondou snadno nahradit nástroji SPRINT Freeform Surface Toolkit.

Více informací

Blade Toolkit

SPRINT™: Blade Toolkit umožňuje vysoce rychlé a přesné měření s mimořádným definováním vysoce zakřivených povrchů, jako jsou vzestupné a sestupné hrany.

Použitím systému SPRINT lze zdokonalit některé vysoce přesné aplikace, včetně měření lopatek během procesu a opravy kořenů lopatek lopatkových kol. Při skenování lopatek je kontrolní cyklus významně kratší než ekvivalentní řešení tradičním snímáním.

SPRINT Blade Toolkit nabízí okamžitou náhradu stávajícího procesu se spínanou dotekovou sondou; umožňuje rychlé přizpůsobení skenovací technologie.

Více informací

Zakázkové aplikace

MTM Toolkit

SPRINT™ MTM Toolkit nabízí mimořádnou opakovatelnost měření průměrů. Zejména pro uživatele multifunkčních obráběcích strojů vybavených řízenou osou, Y určených pro obrábění vysoce přesných průměrů.

Jednostranné průměry, házivost dílců, osu stroje a kruhovitost lze na multifunkčních obráběcích strojů měřit s vysokou opakovatelností.

Sada nástrojů uživatelům nabízí potenciál extrémně přesného automatického obrábění a měření podle schématu obrábění–měření–obrábění s tolerancí několika mikronů.

Více informací

Machine Health Check

SPRINT™: Aplikace Machine Health Check provádí ověření výkonu obráběcího stroje za méně než jednu minutu. Tím zamezuje zmetkům způsobeným špatným stavem stroje. Test stroje, který aplikace generuje, lze začlenit do CNC obráběcího cyklu. To poskytuje důvěru ve stav stroje ještě před zahájením obrábění.

Machine Health Check může testovat:

• Schopnosti lineárních os 3osého stroje
• Umístění středu 5osé kinematiky

Výsledky se ukládají do CNC proměnných, což umožňuje okamžité rozhodování Pokračovat/Nepokračovat (Go/No-go) v chodu stroje.

Více informací

Program snadno a rychle

Kontrolní programy lze snadno a rychle generovat z geometrie 3D modelu součásti pomocí snadno ovladatelných programovacích nástrojů jako Productivity+ Active Editor Pro. Výsledky měření se používají pro aktualizaci procesů spuštěných na CNC řídicím systému.

Modul Productivity+ CNC plug-in poskytuje uživateli interaktivní rozhraní pro editaci a spouštění měřicích rutin prostřednictvím snadno pochopitelných obrazovek, místo složitých NC kódů.

Obrazovka Productivity+ Active Editor Pro