Přeskočit navigaci

SupaScan

Ultrarychlé snímání pro ustavení obrobku, monitorování stavu povrchu a tvaru.

Vysoce přesná výroba - nejrychlejší řešení vřetenové sondy

Vysoké rozlišení - měření stavu povrchu pro vady obrábění

Podrobné informace - výsledky tvaru pro jednoduché prvky

SupaScan je snadno ovladatelný snímací systém pro obráběcí stroje schopný skenování obrobku a mimořádně rychlého měření bodů.

Systém SupaScan je nejrychlejším řešením pro ustavování obrobku a rozměrovou kontrolu. Monitorovat lze drsnost povrchu dílce a jeho tvarové chyby. To významně rozšiřuje možnosti řízení procesu na obráběcím stroji.

Snížit zmetkovitost, zlepšit produktivitu a zvýšit zisky - systém SupaScan může udržovat váš proces obrábění pod kontrolou.

Zpracování stávajících cyklů měření na stroji rychleji, než kdykoli dříve

Aplikace GoProbe
SupaScan je kompatibilní se sadou maker Renishaw Inspection Plus: výměnou vaší stávající sondy za sondu OSP60 s technologií SPRINT™ zrychlíte váš měřicí cyklus beze změny stávajících programů.

Inspection Plus lze naprogramovat ručně s použitím G kódu, nebo pomocí programovacích aplikací GoProbe a Set and Inspect.

Zkrácení času cyklu měření až o 60%

Rychlé měření bodu

Uživatelé, kteří hledají nejrychlejší možný čas cyklu bodu dotyku, mohou použít makro SupaScan QuickPoint.

Použitím analogových možností sondy OSP60 místo spínacího signálu umožňuje toto makro provádět měření bodu až o 60% rychleji než tradiční spínací dotekovou sondou.

Superrychlé skenování

Software SupaScan umožňuje zkrátit čas kontrolního cyklu jednoduchých prizmatických prvků až o 60%.

Cykly pro ustavení obrobku poskytují přesné výsledky měření při velké rychlosti posuvu (G0) - tak rychle, jak je fyzicky možný pohyb sondy po povrchu obrobku.

Detekce tvarových problémů prvku

Skenováním na stroji sondou OSP60 lze zjistit tvarové vady prvku, které by byly spínanou dotekovou sondou opominuty.

Skenovací makro cykly použijete pro zjišťování maximálního a minimálního průměru kružnice, vysokých a nízkých bodů povrchu. Data tvaru lze zadávat do NC proměnných pro řízení následných procesů.

Monitorování stavu povrchu

Zobrazení stavu povrchu

Měření povrchových vad

Technologie SupaScan umožňuje měřit i obecné povrchové vady - zvlnění povrchu, rýhy a hrany na povrchu.

Automatizace monitorování stavu povrchu umožňuje řešit a korigovat tyto problémy v době, kdy je součást stále ve stroji; zvýší se opakovatelnost měření, sníží se dodělávky a zmetkovitost.

Aktivní zobrazení křivek povrchu aplikací Surface Reporter

Doplňující aplikace - Surface Reporter - zajišťuje grafickou reprezentaci stavu povrchu obrobku v reálném čase.

Barevné kódování poskytuje operátorovi jasnou informaci, zda je povrch součásti v rámci tolerancí.

Komponenty systému

Inspekční sonda OSP60

Analogová skenovací obrobková sonda pro skenování a bodové měření na obráběcím stroji.

Přijímač OMM-S

Optický přijímač specifický pro inspekční sondu OSP60.

Interface OSI-S

Optický interface zajišťující vstupní/výstupní komunikaci s obráběcím strojem.

SPRINT Technologie

Jednotka pro zpracování dat DPU-1

Zpracovává a ukládá data skenovacího měření. Ukládá výsledky do proměnných stroje (prostřednictvím CNC API) pro použití následnými procesy.

Makra G kódu

Makra Inspection Plus a SupaScan lze používat pro skenování a dotykové měření bodů.

Surface Reporter

Aplikace zobrazující stav povrchu, vyhovující/nevyhovující díly a hodnotu Wt. Sídlí v zařízení pracujícím s Microsoft® Windows, připojeném ke stroji.

Další kroky

Pokud si myslíte, že SupaScan je pro vás to pravé, kontaktujte naše místní obchodní zastoupení.