Přeskočit navigaci

Společnost Renishaw představí na MSV v Brně 2018 řešení zaměřená na Průmysl 4.0

Červenec 2018

Společnost Renishaw, dodavatel technologií pro přesné strojírenství představí na MSV v Brně svou rozsáhlou řadu inovativních řešení řízení procesu pro pokročilá výrobní odvětví.

Na stánku č. 60 v hale P bude vystavena obráběcí buňka s integrovaným plně automatizovaným řízení procesu. Buňka demonstruje začlenění vysokého stupně automatizace a konektivity do CNC obráběcího procesu s cílem zvýšit produktivitu a výkon celého procesu.

Výsledkem vlastního přístupu společnosti Renishaw k identifikaci a kontrole zdrojů změn procesů před, během a po obrábění je stabilní, automatizované a produktivní obrábění kovů. Technologie společnosti Renishaw umožňují plně automatizované komplexní obráběcí procesy řízené přímo v místě výroby, a to bez zásahů obsluhy - od preventivní údržby strojů a automatického ustavení nástrojů a obrobků až po mezioperační měření a měření mimo stroj za účelem přímého řízení a ověření procesu.

Buňka vystavená na MSV v Brně kopíruje aplikace uzavřené zpětnovazební smyčky řízení procesu, které společnost Renishaw využívá k obrábění ve svých vlastních výrobních závodech ve Spojeném království. Jedním z nich je i výrobní závod v Miskinu v jižním Walesu o rozloze 42 735 m2. Integrované použití technologií společnosti Renishaw zde umožňuje vysoce produktivní automatizovanou výrobu se sníženými požadavky na počet a dovednosti zaměstnanců, navzdory nízkoobjemovému výrobnímu prostředí s vysokou mírou rozmanitosti. Integrací několikanásobného přesného měření a automatizované kontrolní technologie do výrobních procesů představuje závod ve městě Miskin koncept inteligentní továrny, kterého lze již dnes dosáhnout prostřednictvím aktuálně dostupné technologie.

Průmysl 4.0 a aktuální nedostatek zkušených techniků vyžadují, aby podniky zvyšovaly svou produktivitu bez navýšení počtu zaměstnanců. Výrobci tak snižují požadavky na dovednosti a počet zaměstnanců v CNC výrobě právě použitím průmyslové automatizace a inteligentních procesů. Společnost Renishaw má dostatek odborných znalostí z úzké spolupráce se svými zákazníky při zavádění automatizovaných řešení řízení procesu do výrobních činností a disponuje globální sítí zkušených aplikačních inženýrů poskytující technickou podporu a partnerství pro inovativní výrobu.

Koncept inteligentní továrny vyžaduje propojené řídicí systémy, které se snadno používají a okamžitě poskytují dostatek údajů o měření pro automatickou opravu a přizpůsobení zdrojům změny procesu. Návštěvníci stánku společnosti Renishaw na MSV v Brně uvidí praktickou ukázku úpravy a integrace nejnovějšího vývoje technologií inteligentního řízení procesu do CNC obrábění napříč různými průmyslovými odvětvími. Současní výrobci tak uvidí „továrnu budoucnosti“.

Další informace o inteligentní výrobě společnosti Renishaw získáte na adrese www.renishaw.cz.

Downloads

Chcete-li získat více obrázků, videí nebo informací o společnosti Renishaw a jejích produktech, navštivte náš mediahub.