Přeskočit navigaci

Servisní firma pracuje rychleji a chytřeji, a má vyšší příjmy

Provozuje firmu Geo Tec Messtechnik poskytující servisní a kalibrační služby a nedávno zmodernizoval svůj laserový kalibrační systém z ML 10, který představuje průmyslový standard, na nový systém XL-80 společnosti Renishaw. Mobilita a snadné používání nového systému minimalizuje přepravní a nastavovací časy, a díky tomu firma seřídí a zkalibruje měsíčně větší množství strojů.

Sladit kalibraci stroje s harmonogramem práce majitele stroje bývá často problematické. Díky krátkým časům nastavení systému XL-80 probíhá kalibrace mnohem rychleji a snižuje se tak narušení provozního režimu v dílně zákazníka. Navíc volitelný kompenzátor vlivu prostředí XC-80 eliminuje vlivy prostředí v továrně, které mohou ovlivnit přesnost měření.

A nakonec mohou být obráběné díly jen tak přesné, jako je stroj, který je vyrábí. Proto je pro výrobní společnosti maximálně důležité kontrolovat přesnost svých strojů, ať jde o obráběcí centra, soustruhy, vyvrtávací zařízení, laserové řezací stroje, stroje na řezání vodním paprskem nebo souřadnicové měřicí stroje. Je to jediný způsob, kterým mohou zaručit kvalitu požadovanou průmyslem, zvláště jestliže vyrábějí součásti pro letecký a kosmický nebo automobilový průmysl. Také v současné době mnoho zákazníků požaduje, aby subdodavatelé strojního obrábění zdokumentovali a poskytli certifikovaný důkaz o přesnosti stroje, která odpovídá mezinárodním normám.

Jestliže chtějí vyhovět této rostoucí poptávce, mnoho výrobních společností a malých výrobců strojů zjišťuje, že je snadnější a rentabilnější nechat své stroje změřit a přezkoušet servisními firmami jako je Geo Tec Messtechnik se sídlem poblíž Stuttgartu v jižním Německu, které používají laserové interferometrické systémy.

XL-80 na stroji Edel

Důvody pro modernizaci na systém XL-80

XL-80

Společnost Geo Tec již dlouho užívá předchůdce systému XL-80, laser ML10 společnosti Renishaw, který představuje průmyslový standard, ale rozpoznala další výhody přechodu na nový systém. Protože je všechno zařízení potřebné pro přezkoušení přehledně zabaleno v přenosném kufru, systém se snadno přepravuje, nastavuje se velmi rychle a jednoduše a je robustní i praktický pro použití v dílenském prostředí.

Rychlá kalibrace pro výrobce strojů

Technici firmy Geo Tec navštěvují výrobce, jako je Edel, který vyrábí velká víceosá CNC obráběcí centra, aby zkontrolovali stroje po konečné montáži. Teď, když používá laserový systém XL-80, zjišťuje Jürgen Emslander, že je jeho práce daleko snadnější:

„Výhodu kompaktní konstrukce nového XL-80 poznáte, když kalibrujete stroje, jakými jsou obráběcí centra Edel. Je natolik malý, že je možné použít magnetický držák, což nám umožní dostat se dovnitř stroje. Práce je daleko rychlejší a snazší a měření jsou možná i tam, kde to byl předtím problém.

LED diody nahoře na XL-80 velmi zjednodušují nastavení, můžeme sledovat sílu paprsku, aniž bychom běhali k PC a zpátky.“

Jürgen Emslander je velký příznivec společnosti Renishaw: „Zjistili jsme, že laserové systémy Renishaw jsou velmi spolehlivé, takže o otázkách podpory potřebuji se společností mluvit jenom velmi vzácně. Když ale potřebuji provést kalibraci systému tak, aby odpovídal požadavkům různých norem, je pro mě kvalita služby poskytované společností Renishaw, a to do 48 hodin od chvíle, kdy o ni požádám, velmi důležitá.“

Geo Tec Messtechnik (Německo)

Vysoká přesnost podle sledovatelných norem

Laserový interferometr má certifikovanou přesnost lineárního měření ±0,5 ppm bez ohledu na okolní prostředí. Výsledky měření lze přímo vztáhnout na německou normu pro kalibraci PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt, v Braunschweigu), protože firma Geo Tec laserový interferometr pravidelně posílá na kalibraci společností Renishaw, což zaručuje, že výsledky měření jsou absolutně spolehlivé.

Rychlý servis a podpora

Jürgen Emslander je velký příznivec společnosti Renishaw: „Zjistili jsme, že laserové systémy Renishaw jsou velmi spolehlivé, takže o otázkách podpory potřebuji se společností mluvit jenom velmi vzácně. Když ale potřebuji provést kalibraci systému tak, aby odpovídal požadavkům různých norem, je pro mě kvalita služby poskytované společností Renishaw, a to do 48 hodin od chvíle, kdy o ni požádám, velmi důležitá.“

Minimalizace narušení výroby

Mnoho výrobních společností si nechává svoje stroje pravidelně změřit a odzkoušet, aby dosáhly požadavků na kvalitu kontrolovaných pravidelným zkoušením a v případě potřeby i novou kalibrací.

Firma Geo Tec se specializuje v této oblasti a nabízí výrobním společnostem služby, které zahrnují i zdokumentování přesnosti pravidelně používaných strojů. To znamená, že Geo Tec potřebuje pracovat podle rychlého a flexibilního rozvrhu. Na příklad výrobci automobilových součástí potřebují pravidelnou kontrolu všech obráběcích strojů, aby měli zajištěno, že pracují s maximální kapacitou a účinností. Je také zásadně důležité zkontrolovat stroj, na kterém došlo ke kolizi, v takovém případě umí poskytovatel služeb společnosti poradit s nutnými opravami, které může okamžitě na požádání provést.

Jednoduchá konfigurace systému XL-80 také znamená krátké časy zkoušení. To umožňuje servisní společnosti provést měření v době, kdy nejsou stroje v chodu, např. v noci nebo o víkendech. Zrcadla je možné snadno a rychle upevnit na stroj pomocí magnetických stojanů a laser samotný je umístěn na stabilním stativu nebo magnetickém držáku.

Jasně viditelný červený laserový paprsek lze vyrovnat pomocí jednoduchého, ale důmyslného děliče světla. Jakmile je vyrovnán, může systém začít provádět automatická měření. Vnější vlivy, např. kolísání tlaku vzduchu, jsou průběžně měřeny a automaticky kompenzovány jednotkou kompenzátoru XC-80. V důsledku toho je možné použít systém XL-80 v kterékoliv továrně, za všech podmínek.

Zkušební postup pomocí laserového interferometru

Během typické zkoušky obráběcího stroje jsou skutečné polohy stroje porovnány s tím, kde si stroj "myslí“, že je, a to na mnoha místech celého pojezdu kluzného vedení. Software Renishaw pak vypočítá korekce pro kompenzaci nepřesností. Kromě lineární polohy umí systém také změřit přímost kluzných vedení, rovinnost stolů a vzájemný úhlový rozdíl v pohybu os.

Sofistikovaný PC software nabízí obsluze mnoho výhod. Měřicí cyklus je z větší části předem naprogramován a obsluha pouze rozhoduje o potřebných parametrech. Mezi tyto parametry patří osy, které se mají odzkoušet, počet měřených mezipoloh a počet měřicích průchodů. Pak už běží měřicí proces automaticky: Řídicí systém přemístí stroj do příslušných poloh, např. s intervaly 50 mm, laserový interferometr změří přesnou polohu s přesností na méně než ±0,5 ppm a data uloží.

Kompenzátor XC-80 a snímače

Vyhodnocení zkoušek

Když jsou data zaznamenána, umožňuje vyhodnocovací software, který je součástí systému, kompenzaci polohových rozdílů. Zobrazí změřená data ve formě tabulky a grafu pro jednoduchou analýzu. Software vyhodnotí změřená data statisticky buď podle svých vlastních kritérií, nebo podle státních či mezinárodních norem (např. VDI/DGQ 3441, VDI/VDE 2617, NMTBA, ISO 230-2 a BS4556). Grafy jasně ukážou povolené mezní hodnoty a rozdíly, a umožní tak obsluze vyhodnotit změřená data rychle a spolehlivě. V mnoha případech lze kompenzační hodnoty potřebné pro korekci nebo opravu odvodit přímo z těchto informací, které při vložení do řídicího systému stroje opraví některé nebo i všechny nepřesnosti před provedením mechanických seřízení.

Vyhodnocovací software také zmenšuje objem práce na kompenzaci mechanických chyb pomocí řídicího systému. Automaticky poskytuje požadovaná korekční data v potřebných datových formátech pro prakticky všechny číslicové řídicí systémy, které se v současné době používají. Jednoduchým stisknutím tlačítka se data přenesou do kompenzačního počítače nebo do paměti CNC řídicího systému, což výrazně zkracuje dobu potřebnou pro celý proces měření a kompenzace. Po dokončení procesu kompenzace může obsluha spustit další měřicí cyklus, aby zkontrolovala, že kompenzace proběhla úspěšně.

Tištěné kalibrační certifikáty

Software laserového interferometru umožňuje v jednom jednoduchém kroku vytisknout kalibrační certifikáty a zprávy o měření s grafy a tabulkami, které znázorňují stav strojů před kompenzací nebo opravou a po ní. Při pravidelném provádění měření a zkoušek dokáže rozsáhlá dokumentace pokrýt celou historii stroje. A to znamená, že klient může vyhovět požadavkům na úplné a transparentní prokazování kvality.

XL-80 na stroji Edel