Přeskočit navigaci

Tato stránka není v současné době k dispozici ve vašem jazyce. Automatizovaný překlad můžete zobrazit pomocí nástroje Google Translate. Neodpovídáme za poskytování této služby a výsledky překladu jsme nekontrolovali.
Potřebujete-li další pomoc, kontaktujte nás.

RMP24-micro radio machine probe

Introducing the world's smallest wireless probe for machine tools. A miniature radio transmission spindle probe for automated workpiece inspection and job set-up on small machining centres.

RMP24-micro is coming in 2024.

Complete the form to find out more information and speak to an expert.

A hand holding the RMP24-micro

Download flyer

Visit our technical support library for installation manuals, user guides and compliance information.