Přeskočit navigaci

Primo™ – automatizované ustavování

Automatizované ustavování – zlepšete svůj výrobní proces

Základním požadavkem pro přesné a rychlé seřízení stroje je automatizované ustavování. Je to proces ustavení obrobků a nástrojů pomocí automatických měřicích zařízení, která nahrazují měřicí postupy tradičně vykonávané ručně. Ruční metody jsou ovlivněny chybami, které vedou k výrobě zmetků, jestliže například:

  • není-li správně vypočtena poloha dílce, může se stát, že obrábění probíhá na špatném místě; nebo
  • když je nastavena nesprávná délka nástroje, budou mít všechny součásti obráběné tímto nástrojem špatný rozměr.

Automatizujte svůj výrobní proces pomocí systému Primo™

  • Přesnost procesu ustavování se zvýší, což znamená vyšší kvalitu vyrobených dílců.
  • Zkrácení výrobního cyklu znamená, že získáte více času pro vlastní výrobu.
  • Snížení počtu zmetků znamená, že vyrobíte více dobrých dílců.

Pomocí kalkulátoru návratnosti systému Primo zjistíte, jaký může být přínos použití systému Primo ve vašem výrobním procesu.

Zjistěte více