Přeskočit navigaci

Preferované řešení mezioperačního měření pro portálové stroje

Productivity+™

P+ Gears

PC software pro sondy na obráběcích centrech. Umožňuje zavedení sofistikovaného řízení procesu a adaptivního obrábění.

Productivity+™

Alternativní řešení měřicího softwaru s využitím maker

Inspection Plus (kompletní cykly)

Inspection Plus – cyklus otvor/čep

Software – měřicí cykly s podporou vektorového a úhlového měření, možností tisku naměřených výsledků a rozšířenou řadou cyklů.

Inspection Plus zahrnuje cyklus SPC, možnost jednodotekového nebo dvoudotekového měření, korekci nástroje podle procentuálního vyjádření naměřené chyby a uložení výstupních dat do snadno přístupné skupiny proměnných.

Inspection Plus (kompletní cykly)