Přeskočit navigaci

Měření nástroje i obrobku bez kabelu

Kompaktní doteková sonda s optickým přenosem, která se ideálně hodí pro malá obráběcí centra.

duální systém měřicích sond Nový duální systém přenosu optického signálu společnosti Renishaw používá jediný optický komunikační modul, který obsluhuje jak pro nástrojovou, tak obrobkovou sondu. Díky tomu lze oba snímací systémy integrovat do obráběcího stroje zcela bez kabelů. Systém lze snadno nainstalovat na mnoho různých typů CNC obráběcích strojů a uživatelům nabízí možnost automatického nastavování nástrojů na stroji, detekci poškození nástroje, ustavení obrobku a rozměrovou kontrolu vyrobených dílců.

Flexibilní konfigurace systému

Typický duální systém sestává z nové nástrojové sondy Renishaw OTS, komunikačního modulu OMI-2T a inovované obrobkové sondy Renishaw OMP40-2. Samozřejmě je ale možné použít i jiné kompatibilní obrobkové sondy s modulovaným optickým přenosem. Konstrukční řešení bezkabelové nástrojové sondy je obzvláště vhodné pro stroje se zdvojenými paletami nebo otočnými stoly. Použití standardních nástrojových sond s kabelovým přívodem pro takové aplikace je přinejmenším problematické.

OMI-2T Důležitým prvkem duálního systému je komunikační modul OMI-2T, který je díky modulovanému optickému přenosu schopen obsluhovat obě sondy. Modul OMI-2T se také používá pro přepínání mezi aktivní a neaktivní sondou. Modul je vybaven indikátorem pro přehledné zobrazení, která z obou sond je v daném okamžiku aktivní.

Nová nástrojová sonda OTS


OTS Optická nástrojová sonda Renishaw OTS je nabízí uživateli detekci poškození nástroje a rychlé měření délky i průměru nástroje bez omezení pohybů stroje nebo velikosti pracovního prostoru přívodními kabely.

Sonda Renishaw OMP40-2 představuje upgrade stávající obrobkové sondy OMP40. Splňuje požadavky pro použití v malých a středních obráběcích centrech a v rostoucí skupině vysokorychlostních strojů vybavených upínacím kuželem HSK a ostatními typy malých strmých kuželů. Díky uživatelsky programovatelným parametrům a technologii Trigger-Logic™ lze nastavení sondy OMP40-2 jednoduše optimalizovat pro použití na konkrétním stroji. Zejména se tak eliminuje riziko poškození těsnění sondy při demontáži a možné poškození elektronické výbavy sondy.

Sonda OMP40-2 Duální systém Renishaw poskytuje díky výše zmíněným komponentám širokou variabilitu možností. Kromě typického systému OTS/OMP40-2 se tak lze setkat i s jinými kombinacemi. Na stroji s paletovým systémem tak mohou být například instalovány dvě nástrojové sondy OTS. Komplikované členité obrobky mohou být měřeny dvěma obrobkovými sondami s různými konfiguracemi doteků.

 

Celý článek

Zprávy ke stažení

Obrázky