Přeskočit navigaci

Kulturní dědictví

Stručná historie

V Renishaw jsme věnovali téměř 50 let technickým inovacím. Společnost Renishaw byla založena v roce 1973 Davidem McMurtrym (nyní Sir David McMurtry), výkonným ředitelem, a Johnem Deerem, poradním ředitelem. První výrobek společnosti Renishaw – spínací dotekovou sondu – vynalezl Sir David pro vyřešení specifického požadavku na kontrolu dílů motorů Olympus používaných na letadle Concord. Tento inovační výrobek vedl k revoluci v trojrozměrném souřadnicovém měření a umožnil přesné měření obráběných součástí a konečných sestav.

V celé naší historii jsme se silně zavázali k provádění výzkumu a vývoje s tím, že okolo 13% až 18 % ročních tržeb investujeme do výzkumu, vývoje a konstrukce. To nám umožnilo navrhovat, vyvíjet a dodávat řešení, která poskytují nepřekonatelnou přesnost, kontrolu a spolehlivost.

V roce 2017 byl jmenován generálním ředitelem společnosti Renishaw William Lee. Pod jeho vedením společnost setrvala v pozici světové špičky v oblasti přesných technologií. Od doby našich začátků s prvními spínacími dotekovými sondami jsme rozšířili činnost o snímače pro CNC obráběcí stroje, které se používají pro automatizované nastavování strojů a měření dílců během procesu, polohové snímače pro přesné řízení pohybu, laserovou interferometrii pro vyhodnocování funkce stroje, systémy na výrobu dentálních korunek a můstků, Ramanovy mikroskopy pro spektrální analýzu materiálů, měřicí technologie, aditivní výrobu z kovů (3D tisk), upínací stavebnice, doteky k sondám a lékařské přístroje pro neurochirurgické aplikace.

Máme silnou globální působnost s více než 77 pobočkami ve 36 zemích, přičemž více než 90% našich tržeb je generováno mimo Velkou Británii. Většina našeho výzkumu, vývoje a výrobních činností probíhá ve Velké Británii, zejména v hrabství Gloucestershire, kde je naše sídlo. Máme také výrobní závody ve Francii, Německu, Indii, Irsku a v USA.