Přeskočit navigaci

Haas Wireless Intuitive Probing System (WIPS)

Použití systému Haas Wireless Intuitive Probing System zkracuje dobu přípravy

Haas Wireless Intuitive Probing System (WIPS) vede operátora postupem ustavení obrobků pomocí srozumitelných šablon. WIPS umožňuje definovat souřadnice offsetu obrobku, nastavit offsety délky nástroje a provádět měření během procesu v rámci programu.

WIPS tvoří:

Sonda OMP40-2 s optickým přenosem signálu

Pro kontrolu a ustavení obrobku na malých až středních obráběcích centrech a malých multifunkčních strojích.

  • Řešení pomocí měřicích sond
  • Spolehlivý modulovaný optický přenos signálu
  • Mimořádný výkon pro nižší zmetkovitost a vyšší zisk

OTS Kompaktní 3D doteková nástrojová sonda

Měření nástroje a detekce poškozeného nástroje na malých až středních CNC obráběcích centrech.

  • Rychlé měření délky a průměru nástroje
  • Bez kabelu omezujícího pohyby stroje
  • Směrově nastavitelný infračervený optický modul

OMI-2H

OMI-2H je kombinovaný optický přijímač a interface, který je navržen pro montáž uvnitř pracovního prostoru stroje.

Systém HAAS WIPS

Pro další informace ke kterémukoli z těchto produktů použijte následující příručky.

Příručky pro instalaci a rychlý start