Přeskočit navigaci

Důležitost sond pro obráběcí stroje při přesné výrobě

V továrnách na celém světě rostou požadavky na vyšší přesnost výroby a konstruktéři předepisují stále těsnější tolerance.

Cílem výrobců pracujících se stále těsnějšími tolerancemi je odstranit odchylky v celém výrobním procesu, takže všechny dílce a součásti budou pokud možno identické.

Sondy pro obráběcí stroje pomáhají odstraňovat nežádoucí odchylky v každém stupni procesu obrábění:

Před obráběním (nová stránka)

Před obráběním – analýza polohy dílce, velikosti nástrojů a korekcí na stroji, které by jinak mohly způsobit neshodu dílců.

Během obrábění (nová stránka)

Během obrábění – zpracování zdrojů odchylek patřících k obrábění, jako je opotřebení nástroje a tepelné odchylky, a zajištění inteligentní zpětné vazby procesu obrábění v jeho průběhu.

Po obrobení (nová stránka)

Po obrobení – kontrola procesů a hotových dílců vzhledem k jejich specifikacím.

Sondy pro obráběcí stroje umožňují výrobcům ve vyspělých průmyslových odvětvích dodávat součásti a výrobky odpovídající nejvyšším možným specifikacím. Představují základnu pro přesnou výrobu.

Snímání nabízí množství dalších předností, z nichž mnohé umožňují výrobcům řešit specifické požadavky na ně kladené, bez ohledu na rozsah jejich činnosti.

Chcete-li získat více informací, klikněte na Automatizované ustavování.