Přeskočit navigaci

Další uživatelé systému Primo™

Zpětná vazba systému Primo

Používání měřicích sond je nejen velmi snadné, ale i výkonné. Od té doby co je používáme, jsme dosáhli výrazného zvýšení produktivity našich strojů. Měřicí systém společnosti Renishaw nám pomohl zkrátit naše výrobní časy.
Rosteme díky Renishaw.

Universal Manufacturing Company (Unimac) – Indie

Díky systému Primo jsme dosáhli zkrácení času ustavování obrobků a snížili jsme množství produkovaných zmetků. Pro jakýkoliv výrobní provoz bude tento produkt určitě přínosem.

SuMax Enterprises Pvt Ltd – Indie

Systém Primo je dodávám i se softwarem, materiály pro samostudium a školicími pomůckami. Díky tomu zvládne práci s GoProbe i uživatel, který nemá s měřením žádné předchozí zkušenosti.“

Victory Precisions Pvt Ltd – Indie

Případové studie