Přeskočit navigaci

Automobilový průmysl

Iniciujeme revoluci v automobilovém průmyslu

Desítky let našich zkušeností pomáhají výrobcům zlepšovat jejich efektivitu a schopnosti, které jim umožňují přinášet na trh nové stavebnice rychleji, než kdykoli předtím.

Dokážeme hledět do budoucnosti alternativních paliv a automatických technologií.

Pracujeme v rámci celého automobilového průmyslu, kde se zaměřujeme na vývoj a přizpůsobení nových technologií a pomáháme výrobcům dosahovat stále náročnějších výkonových cílů. Máme mimořádné zkušenosti v oblasti kontroly výroby pohonných jednotek.

Na co se specializujeme

Nové procesy

Zkušenosti získané při vývoji v oblasti motoristického sportu nám umožňují dosáhnout vysoké úrovně přesnosti při zpracování kovů, karbonových kompozitů a speciálních slitin. Díky našemu vývoji 3D tisku kovů a konstrukcím pro aditivní výrobu jsme schopni vytvářet součásti, které dříve nebylo možné vyrobit. Jsou to například vnitřně chlazené tvářecí nástroje pro vstřikovací lití.

Automatizace

Řízení v uzavřené smyčce velkoobjemových CNC strojů pro obrábění součástí hnacích jednotek.

Efektivita

Umožňujeme snižovat náklady díky robustním systémům pro kontrolu výroby. To je zárukou přesné výroby dílů a snížení zmetkovitosti i odpadu bez zpomalení výroby. Tím se snižují materiálové náklady a doby cyklu na dílec.

Přesnost

Naše technologie pomáhají výrobcům dosahovat velkých zlepšení výkonu díky stále těsnějším tolerancím, zejména v kritických oblastech motorů a pohonných jednotek.

Jak vám můžeme pomoci?

Kalibrace 

Zařízení a software pro přesné nastavení obráběcích strojů a CMM jsou základem pro vysoce kvalitní, opakovatelný a účinný výrobní proces.

Nastavení nástroje a detekce poškozeného nástroje

Kontaktní i bezkontaktní systémy pro seřizování nástrojů umožňující zjištění stavu a opotřebení řezných nástrojů a jejich nastavení.

Měření na stroji 

Sondy pro obráběcí stroje zajišťují správné ustavení dílů, kontrolují změny jako je teplotní drift během obrábění a zaručují, že budou díly odpovídat specifikacím a konstrukčním záměrům.

Kontrolní systémy 

Náš měřící systém Equator™ nabízí přesné a rychlé měření i složitých dílů, sledování trendu obrábění a automatické seřizování procesu s ohledem na měnící se proměnné jako je teplotní drift.

Dotekové měření 

Naše 5osé snímací systémy CMM dokáží měřením dílů kontrolovat tvar a kvalitu povrchu a zajistit tak spolehlivost těsnicích ploch a efektivitu vozidel. Poskytují rychlý sběr dat pro vysoce přesné součásti, jako jsou motorové bloky a hlavy válců.

Odměřování polohy 

Magnetické, interferometrické laserové a optické snímače polohy poskytují vysokou polohovou přesnost a řízení pohybu na dlouhých vzdálenostech nebo v omezených prostorech.

Aditivní výroba 

3D tisk kovu s použitím celé řady práškových kovů pro výrobu pevných a lehkých součástí jako jsou mřížky a vnitřní výztuhy struktur.

Ramanova spektroskopie 

Pro kontrolu charakteristik materiálu barev, speciálních materiálů a kvality povrchu součástí.

Chcete se dozvědět více, jak bychom mohli pomoci vašemu podnikání?

Případové studie z automobilového průmyslu