Přeskočit navigaci

Právní doložka – USA

Informace o společnosti

Renishaw Inc.
Sídlo: 5277 Trillium Boulevard, Hoffman Estates, Illinois 60192, USA
Číslo společnosti: 52190584

Prohlášení o odmítnutí odpovědnosti

Přestože se společnost Renishaw snaží zajistit co nejpřesnější informace zveřejňované na tomto webovém serveru, mohou být některé části nekompletní, zastaralé nebo nepřesné. Proto je důležité, abyste si u nás ověřili všechny zde získané informace, na základě kterých zamýšlíte provádět obchodní transakce. Naší podmínkou pro umožnění volného přístupu k materiálu na tomto webovém serveru je váš souhlas se skutečností, že na sebe nebereme žádné závazky v souvislosti s jakýmikoli kroky, které na základě poskytnutých informací učiníte. Zde můžete najít naše úplné podmínky použití webových stránek.

Soubory PDF

Většina souborů PDF na tomto webovém serveru byla vytvořena s ohledem na kompatibilitu se softwarem Adobe® Acrobat® V6. Tyto soubory mohou být zobrazeny v softwaru Adobe Acrobat Reader V7 nebo v novějších verzích.

Průvodce soubory cookie

Dozvte se, jak na těchto webových stránkách používáme soubory cookie.

Ochrana dat

K dispozici je také naše prohlášení o ochraně osobních údajů.

Práva k duševnímu vlastnictví

Obsah těchto stránek je chráněn autorskými právy © 2001–2015 Renishaw plc. Kopírování nebo začleňování částí či veškerého materiálu dostupného na těchto webových stránkách do jiných materiálů je zakázáno s následujícími výjimkami:

1. Tisk či ukládání výtažků materiálů uvedených na těchto webových stránkách je povolen pro osobní použití, ale bez dalších úprav.

2. Dovoleno je kopírování materiálu z těchto webových stránek za účelem odeslání jednotlivým třetím osobám pro jejich osobní informaci, pokud je společnost Renishaw uvedena jakožto zdroj těchto informací s tím, že třetí osoby budou o zmíněných podmínkách informovány a budou se podle nich řídit.

RENISHAW, symbol sondy použitý v logu RENISHAW, REVO a Renscan jsou registrované ochranné známky společnosti Renishaw plc. RenDX je registrovaná ochranná známka společnosti Renishaw Diagnostics Limited a neuromata je registrovaná ochranná známka společnosti Renishaw Mayfield S.A. ve Spojeném království a dalších zemích. Pojem apply innovation a názvy a označení dalších výrobků a technologií Renishaw jsou ochranné známky společnosti Renishaw plc nebo jejích poboček.

Microsoft a Internet Explorer jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Adobe a Acrobat jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated ve Spojených státech amerických a/nebo v dalších zemích.

Tato doložka se řídí zákony státu Illinois.