Přeskočit navigaci

Podmínky použití webových stránek

Informace o společnosti

Tyto webové stránky vlastní a provozuje Renishaw plc, společnost registrovaná v Anglii a Walesu pod číslem 1106260 s registrovaným sídlem v New Mills, Wotton-under-Edge, Gloucestershire, GL12 8JR, Velká Británie.

Finanční informace

Některé části těchto webových stránek mohou obsahovat informace o finančních výsledcích společnosti Renishaw. Informace na těchto webových stránkách nepředstavují nabídku cenných papírů nebo jinak nepředstavují výzvu či pobídku jakékoli osobě, aby se zavázala k odkupu, upsala nebo aby jinak nabyla nebo nakládala s cennými papíry v jakékoli společnosti v rámci Skupiny Renishaw. Tato webová stránka může obsahovat výhledové výkazy, které podléhají určitým rizikům a nejistotám, neboť se týkají budoucích událostí. Skutečné výsledky se mohou lišit od výsledků uvedených v těchto výkazech v závislosti na různých faktorech, včetně budoucích úrovní odvětví dodávání výrobků, poptávky a cen; politické stability a ekonomického růstu; rozvoje a využívání nových technologií; jednání konkurentů; přírodních katastrof, válek a teroristických činů.

Dostupnost výrobků

Ne všechny naše výrobky jsou dostupné k prodeji na všech územích. Další informace vám poskytne místní pobočka společnosti Renishaw.

Prohlášení o odmítnutí odpovědnosti

Přestože se společnost Renishaw snaží zajistit co nejpřesnější informace zveřejňované na tomto webovém serveru, mohou být některé části nekompletní, zastaralé nebo nepřesné. Proto je důležité, abyste si u nás ověřili všechny zde získané informace, na základě kterých zamýšlíte provádět obchodní transakce. Naší podmínkou pro umožnění volného přístupu k materiálu na tomto webovém serveru je váš souhlas se skutečností, že na sebe nebereme žádné závazky v souvislosti s jakýmikoli kroky, které na základě poskytnutých informací učiníte.

Soubory PDF

Většina souborů PDF na tomto webovém serveru byla vytvořena s ohledem na kompatibilitu se softwarem Adobe® Acrobat® V6. Tyto soubory mohou být zobrazeny v softwaru Adobe Acrobat Reader V7 nebo v novějších verzích.

Průvodce soubory cookie

Můžete si přečíst o tom, jak na těchto webových stránkách používáme soubory cookie.

Ochrana dat

V našich zásadách o ochraně osobních údajů se dozvíte, jak shromažďujeme a používáme vaše data.

Práva k duševnímu vlastnictví

Obsah těchto stránek je chráněn autorskými právy © 2001–2021 Renishaw plc. Kopírování nebo začleňování částí či veškerého materiálu dostupného na těchto webových stránkách do jiných materiálů je zakázáno s následujícími výjimkami:

  1. Tisk či ukládání výtažků materiálů uvedených na těchto webových stránkách je povolen pro osobní použití, ale bez dalších úprav.
  2. Dovoleno je kopírování materiálu z těchto webových stránek za účelem odeslání jednotlivým třetím osobám pro jejich osobní informaci, pokud je společnost Renishaw uvedena jakožto zdroj těchto informací s tím, že třetí osoby budou o zmíněných podmínkách informovány a budou se podle nich řídit.

RENISHAW, symbol sondy použitý v logu RENISHAW, REVO, Renscan a Qontor jsou registrované ochranné známky společnosti Renishaw plc. RenDX je registrovaná ochranná známka společnosti Renishaw Diagnostics Limited a neuromate je registrovaná ochranná známka společnosti Renishaw Mayfield S.A. ve Spojeném království a dalších zemích. Pojem apply innovation a názvy a označení dalších výrobků a technologií Renishaw jsou ochranné známky společnosti Renishaw plc nebo jejích poboček.

Microsoft a Internet Explorer jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Adobe a Acrobat jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated ve Spojených státech amerických a/nebo v dalších zemích.

Rozhodné právo

Tyto webové stránky, včetně této doložky, se řídí anglickým právem.