Přeskočit navigaci

Renishaw s.r.o. – podpora zákazníkům v nejistých dobách COVID-19

Ochrana zdraví a bezpečnosti zákazníků, partnerů a zaměstnanců je pro Renishaw prvořadou záležitostí. Plně respektujeme existující opatření přijatá v jednotlivých zemích a přijatá jednotlivými zákazníky na ochranu proti šíření viru COVID-19. Také společnost Renishaw zavedla řadu interních opatření se stejným cílem. Přitom však máme stále na zřeteli zajištění výroby a dodávek našich produktů našim zákazníkům. Toto sdělení má za cíl informovat vás, naše zákazníky o našich službách a kontaktních kanálech, které jsou v současných podmínkách k dispozici.

Renishaw výrobní kapacity pro boj s COVID-19:

Společnost Renishaw vyhradila část svých výrobních kapacit, obvykle využívaných pro flexibilní výrobu high tech produktů pro produkci přesných součástek pro plicní ventilatory. Současně dbáme na zachování dostatečné výrobní capacity nezbytné pro uspokojení potřeb našich zákazníků po Renishaw produktech. Renishaw produkty a know-how jsou globálně využívány v medicínském sektoru pro výrobu komponent lékařských přístrojů. Současně řada Renishaw spektroskopické přístroje jsou v mnoha laboratořích využívány pro výzkum viru a vývoj léčebných přípravků. Více informací o úsilí věnovaném produkci component pro plicní ventilatory najdete zde.

Obchodně-technické služby, prodej a servis:

Naši pracovníci jsou pro vás k dispozici jako obvykle prostřednictvím telefonu nebo e-mailu. Stejně jako obchodně-technické služby nadále fungují i naše opravy výměnou.

Online poradenství a online školení:

Individuální potřeby zákazníků na školení v používání produktů Renishaw řešíme prostřednictvím online vzdáleného přístupu. Naši aplikační technici jsou k dispozici i pro vaše požadavky na programování. Tyto služby mohou být dodávány prostřednictvím videohovorů a telekonferencí v aplikaci Microsoft Teams. Kontaktujte nás prosím pro vice informací.

Instalace a servis:

Nejnovější úroveň služeb – Během těchto posledních týdnů jsme usilovně pracovali na podpoře kritických odvětví zapojených do boje proti Covid-19 s požadovanou podporou (při dodržování pokynů a opatření místní správy). Naši servisní a aplikační technici jsou pro vás i nadále k dispozici, jakkoliv musíme při našich aktivitách brát v úvahu platná opatření v souvislosti s aktuální situací. Kontaktujte nás prosím pro vice informací.

Objednávky a dodávky zboží – záložní umístění skladových zásob:

Aktuálně můžeme s uspokojením říci, že požadavky zákázníků uspokojujeme stejně, jako za normálních podmínek. Náš program budování dalších skladů a zpřístupnění dostupných zásob online je z velké části kompletní, zásoby jsou ve skladech i na cestě. Nyní jsme schopni reagovat na další požadavky podle potřeby. Jak bylo zmíněno I v předchozí komunikaci, pokud potřebujeme změnit způsob vaší dodávky, může dojít k drobným změnám v doručení. Ty vám budou sděleny v dostatečném předstihu před samotnou přepravou. V současné době je to nastaveno jako záloha, kterou lze použít pouze v případě potřeby. V případě využití zásilek z alternativních skladů vás budeme před zahájením samotné přepravy informovat.

Podpora postupného návratu do práce v rámci EMEA:

Na mnoha trzích se nyní po dosažení vrcholu virové infekce pomalu začínají uvolňovat místní omezení a někteří z vás se začínají vracet do práce. Uvědomujeme si, že to může ovlivnit a případně způsobit problémy při obnovení a optimalizaci výroby. Společnost Renishaw je schopna nabídnout podporu a radu podle potřeby tak, aby v tomto procesu pomohla. Vaše stávající technologie Renishaw může být často používána způsobem, který umožňuje návrat k produktivitě a zároveň snižuje požadavek na vysokou hustotu lidí ve výrobním prostředí. Pro vaše zařízení mohou být dostupné aktualizace, naváhejte se na nás prosím obrátit pro vice informací.

Jakmile budeme mít k dispozici jakékoliv nové informace, které by se mohly týkat našich vzájemných obchodních vztahů, budeme vás informovat.

Kontaktujte nás prosím pro vice informací.