Přeskočit navigaci

Zobrazení výsledků a analýza

Standardní MODUS Reporter poskytuje tradiční reporty, zatímco aplikace MODUS CHART zajišťuje celobarevné kontrolní reporty s použitím modelu CAD nebo reprezentace komponent. Naměřené výsledky mohou být exportovány ve formátech vhodných pro další zpracování analýzu.

MODUS™ CHART

Samostatná aplikace pro metrologický software MODUS se zdokonalenými grafickými protokoly.

Teplotní mapy MODUS CHART

Softwarový balíček MODUS CHART zjednodušuje interpretaci reportů zobrazením grafických informací na skutečné pozici dílce pomocí QIF XML souborů a CAD modelu dílce.

Zdokonalená funkce sestavování zpráv obsahuje:

  • Digramy CAD s flexibilními popiskami polohování a konfigurace
  • Zbarvení tepelných map povrchu a automatické generování tabulek prvků pro zobrazení všech tolerancí prvků.
  • Možnost zpráv pouze o chybách pro rychlou tvorbu protokolů, které zahrnují pouze prvky mimo toleranci, což omezuje velikost protokolu se zaměřením na nejdůležitější výsledky.
  • Dva různé způsoby tvorby reportů. Samostatné zobrazení jednotlivých tolerancí seskupením reportů orientovaných na prvky společně s reporty orientovanými na charakteristiky.
  • Automatická tvorba hlášení s rychlou a jednoduchou tvorbou reportů. To zahrnuje pouze chyby se zaměřením na nejdůležitější výsledky.


Nápověda a školení
Instalační balíček MODUS CHART poskytuje vzorky dat v rámci složek programových dat (Program Data).

Kompatibilita softwaru
MODUS CHART vyžaduje pro tvorbu reportů soubory QIF. Generování souborů QIF vyžaduje MODUS 1.11 (a vyšší).

Kompatibilita hardwaru
Licence MODUS CHART je k dispozici bezplatně jako doplněk licence MODUS 1.x.

Zakoupit lze samostatnou verzi MODUS CHART. Další podrobnosti vám sdělí místní dodavatel společnosti Renishaw.

Vlastnosti softwaru MODUS™ Reporter

Přehledné a stručné grafické zobrazení výsledků

S plně uživatelsky konfigurovatelným záhlavím, štítky, textem a obrázky.

Multi-part inspection

Jedna zpráva může obsahovat kompletní historii řady dílů, včetně tabulek výsledků a statistiky.

Rychlá tvorba reportů

Nové zprávy lze rychle vytvořit buď od začátku, nebo na základě dřívějších návrhů přičemž je k dispozici průvodce, který usnadňuje tvorbu grafického návrhu stránky.

Flexibilní výměna naměřených dat

Naměřená data mohou být exportována do aplikací třetích stran v řadě různých formátů, včetně formátu Excel (CSV), ASCII textu, DMIS a XML, nebo mohou být přímo ukládána do databáze Microsoft® SQL.

Statistická analýza

Uživatelé špičkového statistického softwaru Q-DAS SPC jsou plně podporováni jednoduchým, uživatelsky konfigurovatelným rozhraním, ze kterého ze spustit studie typu 1 a 2.

Grafické zobrazení výsledků softwarem MODUS SPG

Informace o souřadnicových měřicích strojích

Požádejte o 30denní licenci na zkoušku pro MODUS CHART