Přeskočit navigaci

Vysvětlení technologie SPRINT™

Sonda OSP60 s technologií SPRINT™, obsahující unikátní konstrukci 3D snímače, představuje vynikající, vysoce rychlý a vysoce přesný snímací systém pro CNC obráběcí stroje.

Konstrukce sondy OSP60, založená na dvojité planární pružině, umožňuje měřit jak velikost, tak i směr vychýlení. To umožňuje sondě reagovat na odchylky povrchu a provádět přesné, vysoce rychlé měření složitých povrchů volného tvaru a prizmatických povrchů.

V sestavě sondy jsou umístěny dva soustředné prstence: jeden je upevněn k tělesu sondy a druhý je uchycen k připojení doteku, takže se s ním pohybuje. Obvody na těchto prstencích jsou monitorovány a měření kapacity mezi nimi umožňuje přesný záznam výchylek hrotu doteku sondy.

Sonda OSP60, navržená pro zjištění 1000 3D datových bodů za sekundu, pracuje se softwarem SupaScan a Productivity+™ Scanning Suite.

Sonda OSP60 může pracovat také jako spínaná doteková sonda ve spojení se softwarem Inspection Plus pro OSP60.

Další kroky

Pokud si myslíte, že technologie SPRINT je pro vás to pravé, kontaktujte naše místní obchodní zastoupení.