Přeskočit navigaci

Vyšší kvalitou k rychlejšímu růstu

Společnost FGP Systems Ltd. se sídlem v anglickém Dorsetu si klade za cíl stát se jedním z nejvýznamnějších britských dodavatelů do leteckého průmyslu.

Americký rodák Allan Edwards, vlastník a CEO společnosti, prosazuje firemní kulturu silně zaměřenou na procesy, přičemž za jednu z nejdůležitějších oblastí považuje kvalitu. Ve společnosti FGM snižují zmetkovitost nekompromisním aplikováním optimalizovaných postupů a také využíváním nejnovějších technologií společnosti Renishaw. Aktuálně ve firmě využívají pětiosý dotekový spínací systém PH20 pro souřadnicové měřicí stroje, dílenský kontrolní systém Equator™ a kalibrační systém Ballbar QC20-W.

Edwards vysvětluje: „Mým zaměřením bylo investiční bankovnictví. V roce 2004 jsem začal hledat investiční příležitosti ve Velké Británii a jako potenciální investice mi byla představena firma FGP. Získal jsem ji v roce 2006 a od té doby žiji v Anglii. Před FGP jsem nikdy nepracoval ve výrobní firmě. Byla to pro mne nová zkušenost, při které jsem se toho hodně naučil – a zároveň mám vynikající pocit z každého dne v práci.“

FGP vyrábí díly pro letecký průmysl. „Když jsem sloužil u námořnictva, pochopil jsem, že v leteckém provozu je zásadním parametrem spolehlivost. Naše vrtulníky musely být neustále připraveny k letu. Protože je nám ve FGP jasné, jak důležitá je v letectví bezpečnost a spolehlivost, bereme kvalitu výroby velice vážně.“

Před více než dvanácti měsíci Edwards pověřil Nigela Manninga, bývalého experta na kvalitu v leteckém průmyslu, dozorem nad transformací firemních postupů v oblasti jakosti. Nigel zjistil, že technické vybavení firmy a obráběcí stroje jsou velice dobré a moderní, ale přitom společnost potřebovala investovat do procesů zabezpečujících kontrolu jakosti.

„Před nákupem každého nového zařízení jsme vždy podrobně studovali zmetkovitost,“ říká Manning. „Roční zmetkovitost v FGP byla vyšší než 14,7 % celkové produkce. Rychle jsme provedli analýzu stávajících postupů a hledali cesty, kterými bychom mohli toto vysoké číslo rychle a účinně snížit. Ze všeho nejdříve jsme se zaměřili na naše souřadnicové měřicí stroje. Rozhodli jsme se dovybavit náš stávající měřicí stroj IMS Merlin pětiosou hlavicí Renishaw PH20. Modernizovaný stroj nabízí přesně tu míru přesnosti, kterou musíme pro letecké součástky zajistit.“

Od té doby, co jsme začali používat systém Equator, jsme nevyrobili ani jeden špatný díl. Systém Equator umožňuje operátorům ovládat kompletní řízení procesu.

FGP (UK)

Za provoz souřadnicových měřicích strojů ve společnosti FGP odpovídá Dave Robins. Dave tyto stroje programuje a současně je odpovědný za výstupní kontrolu dílů před expedicí k zákazníkovi.

Některé výrobky díly vyžadují 100% kontrolu celé produkce, zatímco u jiných postačí pouze namátková kontrola. Největší zatížení měřicích strojů však představuje kontrola prvních vyrobených kusů z výrobní dávky. Jak říká Robins: „Když je vyrobený první kus, změříme ho, zjistíme, jestli odpovídá požadovaným parametrům, a teprve potom operátor spustí celou dávku.“

Mnoho položek, které směřují do měrového střediska vybaveného souřadnicovými měřicími stroji, jsou složité součástky, které by bylo velmi náročné měřit ručně. Tým metrologů proto pro ně musí vytvořit měřicí programy. Robins k tomu vysvětluje: „Třeba na součásti ocasního rotoru vrtulníku AW139 musíme kontrolovat všechny rozměry. Je to kritický prvek vyrobený z titanu. Každý měsíc vyrábíme dávku 35 kusů vždy dva z nich prochází kompletním 100% proměřením. Měříme vnější profil, otvory, jejich polohu a podobně. Program trvá asi 15 minut a kontroluje celkem 350 rozměrů. Na původním stroji vybaveném indexovatelnou hlavicí PH10 trvalo měření této součásti přibližně hodinu. Hlavice PH20 je součástí pětiosého měřicího systému, který umožňuje všechny měřené prvky dílce snímat mnohem rychleji a efektivněji. S PH20 jsme natolik spokojeni, že v roce 2012 plánujeme pořízení dalšího systému.“

Nepřesnost vyprodukovaných dílců může být způsobena špatným nástrojem, opotřebeným vřetenem stroje nebo třeba nepřesným upnutím obrobku. Mnoho defektů však lze často připsat chybám polohování samotného stroje. Potíže bývají důsledkem geometrických chyb, dynamických chyb a vůle v posuvovém mechanismu. Není důležité, zda je váš stroj nový či starý – tajemstvím výroby beze zmetků je znalost přesnosti stroje a jeho produkčních možností. Jen tak je možné zachytit potenciální problémy ještě předtím, než se defektní obrobek dostane k měřicímu stroji.

Nigel Manning, specialista na kvalitu firmy FGP, vysvětluje: „Kromě modernizace našeho měřicího stroje systémem PH20 jsme se rozhodli investovat také do kalibračního systému Ballbar QC20-W společnosti Renishaw. I tato investice se ukázala jako výborné rozhodnutí. Systém ballbar nám pomohl vyřešit mnoho potíží s výrobou na našich pětiosých obráběcích strojích. Jsme teď schopni vyrobit jakýkoliv dílec lépe než kdykoliv dříve. Naše stroje jsou přesnější a předvídatelnější.

Manažerem, který je ve FGP zodpovědný za obráběcí stroje, je Simon Griffith-Hughes. Jeho úkolem je maximalizovat a udržovat přesnost tří CNC obráběcích center DMU Evolution dodaných společností DMG. Stroje jsou využívány k výrobě dílců z různých materiálů od hliníku až po titanové slitiny.

Griffith-Hughes říká: „Součásti, jako jsou třeba lopatky turbín, se obrábějí s přesností na dva až tři mikrometry. Ballbar Renishaw jsme pořídili pro měření a analýzu přesnosti strojů DMG. Chtěli jsme mít jistotu, že je udržujeme v dobrém stavu a stroje si zachovávají svoji vysokou přesnost. Z bezpečnostních důvodů nespouštíme stroje s otevřenými kryty, a proto nám skutečnost, že QC20 je bezdrátový systém, velmi usnadňuje jejich používání.“

Jakmile firma FGP vyřešila problém s přesností strojů a kontrolou hotových dílů, obrátil Nigel Manning svou pozornost na kontrolu produkce v průběhu výroby. Během návštěvy společnosti Renishaw mu byl představen nový kontrolní systém Equator, který na něj podle jeho vlastních slov „velmi zapůsobil“. Systém pak rozšířil arzenál možností pro kontrolu kvality ve společnosti FGP.

„Equator společnosti Renishaw je malý přístroj, který se snadno vejde na běžný pracovní stůl. Umožňuje velmi snadnou a rychlou kontrolu obrobků mezi jednotlivými operacemi,“ vysvětluje Manning. „Smyslem není kontrolovat všechny parametry. Jednoduše vyberete nejdůležitější rozměry dílce a ty pak rychle zkontrolujete. Pokud tedy vrtáte určitý otvor dvacetkrát tímtéž nástrojem, zkontrolujeme řekněme první, druhý a poslední, což by v případě, že jsou bezchybné, mělo s velkou mírou jistoty znamenat, že i ostatní jsou vyvrtané správně.“
Inovativní technologie systému Equator využívá tradiční kontrolní postupy porovnávání rozměrů vyrobeného dílce s referenčním vzorovým kusem. Překalibrování je stejně rychlé a snadné jako změření vyráběného dílu a Equator okamžitě kompenzuje jakékoliv tepelné vlivy. Výsledná data jsou stejně přesná, jako kdyby byla získána měřením v temperované místnosti kontroly kvality.

Simon Griffith-Hughes se také svěřuje se svými úvahami o přínosech pro obrábění na pětiosých strojích firmy FGP: „Systém Equator společnosti Renishaw jsme nekoupili proto, aby nahradil souřadnicový měřicí stroj. Měl by nám poskytovat další možnost kontroly přímo ve výrobě. Chceme dát operátorům obráběcích strojů možnost rychle zkontrolovat důležité rozměry právě vyrobeného dílce. Nemusí tak stále chodit za kontrolorem a žádat ho, aby jim přeměřil nějaký rozměr. Jakmile je dílec hotový, jednoduše ho dáme na Equator a hned víme, jestli je něco špatně.“

Univerzální kompaktní systém Equator vybalíte, nastavíte a spustíte za méně než 20 minut. Přístroj váží pouhých 25 kg, stačí mu jednofázové napájení 230 V a nevyžaduje drahý přívod stlačeného vzduchu. Intuitivní uživatelské rozhraní s jednoduchou obsluhou vyžaduje jen malé nebo dokonce vůbec žádné školení. Optimalizovaný poměr mezi pracovním rozsahem a nároky na prostor znamená, že Renishaw Equator je možné používat i v nejstísněnějších prostorech výrobního závodu.

Nové zaměření celé firmy na kvalitu investice vynaložené do nejnovějších technologií společnosti Renishaw se ve svém důsledku projevily v dramatickém snížení zmetkovitosti. Nigel Manning dodává podrobnosti: „Během prvních 11 měsíců roku 2011 jsme snížili zmetkovitost až na 4,9 % celkového objemu produkce. Znamená to, že jsme jen za první rok používání nových měřicích a kontrolních přístrojů Renishaw snížili finanční hodnotu zmetků na méně než polovinu. V prvním čtvrtletí roku 2012 se poměr vyřazených dílů aktuálně pohybuje okolo 2,5 % celkové produkce.“

Přínosy vyššího zaměření na kvalitu však lze pocítit i v prodejích společnosti FGP, jak uzavírá její CEO Allan Edwards: „Množství přijatých objednávek je nyní na nejvyšší úrovni ve srovnání s celou dobou existence firmy. Myslím, že důvodem je mimořádná spokojenost našich zákazníků s kvalitou a dodávkami. Věřím, že technologie hraje významnou roli ve zvyšování kvality. Současně však musíme mít jistotu, že naše cíle v oblasti kvality si vezmou za své i naši zaměstnanci. Že se soustředí na kvalitu a její kontrolu během své práce. Spolehlivost a snadná obsluha přístrojů Renishaw našim zaměstnancům jejich úkol hodně zjednodušuje.“