Přeskočit navigaci

Výroba

Společnost Renishaw je oddána poskytování služeb mimořádné úrovně a kvalitě výrobků pro naše zákazníky.

Video pro Renishaw a Made Here Now produkoval Layer Creative

Řízení procesu

My všichni ve společnosti Renishaw věříme, že klíčem ke zlepšování výrobních procesů je zdokonalování řízení procesů; to nám umožňuje identifikovat a následně odstranit či upravit zdroje nepřesností výrobního procesu. Nahodilé chyby v procesu brzdí Vaši konkurenceschopnost a snižují Váš zisk. Způsobují ztráty produktivního času a neefektivitu. Vedou k vysokým nákladům na jakost a k potřebě vyššího počtu pracovníků. Končí pozdními dodávkami výrobků a špatnou sledovatelností procesu.

Díky naším zkušenostem z výroby jsme vyvinuli robustní koncepci správy řízení procesů, Productive Process Pyramid™ (Pyramida produktivního procesu).

Svoji důvěru v tento koncept a naše vlastní výrobky prokazujeme jejich používáním v našich výrobních procesech. Každý vyrobený produkt Renishaw je měřen a ověřován jiným. To je zárukou zachování vysokých úrovní přesnosti a kvality, kterou poskytujeme našim zákazníkům.

Výroba ve společnosti Renishaw

Během celé historie naší výroby jsme podporovali růst společnosti Renishaw. Ten byl podporován naší trvalou a dlouhodobou oddaností nejnovějším výrobním technologiím a prostředkům.

A jsme i nadále zavázáni významným investicím do našich výrobních možností. Jako příklad může posloužit použití systému RAMTIC (Renishaw Automated Mill Turn Inspection Centre). RAMTIC, který byl vyvinut počátkem 90. let, používá standardní platformu obráběcího stroje, upravenou pro naše potřeby. To zahrnuje vysoký stupeň automatizace a řízení v uzavřené smyčce, které je podporováno technologií snímání Renishaw pro ustavení nástroje, monitorováním během procesu a ověřováním součástí. RAMTIC je nadále základem našich standardních obráběcích platforem s 50 systémy, které dnes pracují v rámci celé společnosti.

Jsme také vysoce zainteresováni investicemi do montážních technologií. Naše výrobní provozy elektroniky používají nejnovější technologie, schopné osadit 40 000 součástí za hodinu.

Pro naše výrobní operace máme zcela mimořádné provozy. V roce 2012 jsme investovali do parcely o velikost 43 000 m2 poblíž Cardiffu v jižním Walesu, kterou máme nyní z 50% zastavěnou. Nyní probíhá rekonstrukce zbývající plochy kvůli zajištění prostoru pro další růst.

Správa dodavatelského řetězce

Náš přístup výrobce, který se pohybuje v prostředí velko i malosériové výroby a se strategií poskytování mimořádných služeb zákazníkům, je zachovat si maximální kontrolu našich dodavatelských řetězců. Dosáhli jsme toho kombinací výroby ve vlastních závodech, zdvojením důležitých procesů, dvojím zajištěním dodávek a dlouhodobým partnerstvím s našimi dodavateli třetí strany.

Výrobní závody ve světě

 • Velká Británie:
  • Woodchester 15 300 m2
  • Stonehouse 9300 m2
  • Cardiff 43 000 m2
  • Menší provozy v našem sídle New Mills ve Wotton-under-Edge, Stone a York
 • Irsko: Swords 6500 m2
 • Indie: Pune 4600 m2
 • Německo: Völklingen 1800 m2
 • Francie: Lyon 500 m2
 • USA: Grand Haven 1300 m2

Lidé

V souladu s celkovou filozofií společnosti Renishaw se naše výrobní aktivity pojí s dlouhodobým výhledem z hlediska rozvoje našich zaměstnanců. Obměna zaměstnanců ve výrobě je nižší než 10% a tato stabilita, ve spojení s rostoucím podnikáním, představuje platformu pro rozvoj našich zaměstnanců v rámci firmy.

Všichni naši učňové i absolventi postupují podle dobře definovaného programu, poskytujícího seznámení s širokým spektrem možností a technologií. To přispívá k rozvoji jednotlivců s dobrými základy v mnoha disciplínách souvisejících s výrobou. Mnoho z našich učňů i absolventů úspěšně nastoupilo kariéru v rolích samostatných konstruktérů a provozních odborníků v naší organizaci.

Naši pracovníci se v řadě případů přesunuli z výrobní do jiných oblastí a funkcí v našem podniku, jako je vývoj nových výrobků nebo aplikační inženýrství, kde mohli dokonale využít svoje zkušeností získané v oblasti výroby.

Galerie