Přeskočit navigaci

Výkonové parametry víceosých kalibrátorů XM-60 a XM-600

Mezi 0 a 4 metry

Lineární
Přesnost měření±0,5 ppm (s kompenzací vlivů prostředí)
Rozlišení1 nm

Měřicí rozsah

0 m až 4 m
Ikona lineárního měření

Úhlové (pitch a yaw)

Přesnost±0,004 A ±(0,5 μrad +0,11 M μrad)
(A = zobrazená hodnota chyby)
(M = měřená vzdálenost v metrech)
Rozlišení0,03 μrad
Měřicí rozsah±500 µrad
Ikona měření úhlu
Přímost
Přesnost měřeníTypický rozsah: ±0,01 A ±1 μm
Rozšířený rozsah: ±0,01 A ±1,5 μm
(A = zobrazená hodnota chyby)
Rozlišení0,25 μm
Měřicí rozsahTypický rozsah: poloměr ±50 µm
Rozšířený rozsah: poloměr ±250 µm
Ikona měření přímosti
Roll
Přesnost±0,01 A ±6,3 μrad
(A = zobrazená hodnota chyby)
Rozlišení0,12 μrad
Měřicí rozsah±500 µrad
Ikona měření úhlových chyb typu „roll“
Hodnoty přesnosti jsou protokolovány se statistickou jistotou 95% (k=2). Nezahrnují chyby spojené s normalizací hodnot na teplotu materiálu 20 °C.

Mezi 4 a 6 metry

  • Výkonové parametry pro lineární a úhlová měření a pro měření přímosti budou stejné mezi 4 a 6 metry jako mezi 0 a 4 metry.
  • Výkonové parametry pro měření typu „roll“ mezi 4 a 6 metry budou:
Roll
Přesnost±0,01 A ±10,0 μrad
(A = chyba typu roll (µrad))
Rozlišení0,12 μrad
Měřicí rozsah±500 µrad
Hodnoty přesnosti jsou protokolovány se statistickou jistotou 95% (k=2). Nezahrnují chyby spojené s normalizací hodnot na teplotu materiálu 20 °C. Měření za rozsahem 4 m vyžadují dobré vyrovnání mezi vysílačem a přijímačem XM. Jestliže nevyrovnanost způsobí pokles intenzity laserového signálu pod 4%, software CARTO uživatele upozorní, že je nutné lepší vyrovnání.

Přes 6 metrů

  • Výkonové parametry pro lineární a úhlová měření budou stejné mezi 6 a 8 metry jako mezi 0 a 4 metry.
  • Výkonové parametry pro měření přímosti mezi 6 a 8 metry musí být přesto ověřeny.
  • Výkonové parametry pro měření typu „roll“ mezi 6 a 8 metry musí být přesto ověřeny.
Hodnoty přesnosti jsou protokolovány se statistickou jistotou 95% (k=2). Nezahrnují chyby spojené s normalizací hodnot na teplotu materiálu 20 °C. Měření za rozsahem 4 m vyžadují dobré vyrovnání mezi vysílačem a přijímačem XM. Jestliže nevyrovnanost způsobí pokles intenzity laserového signálu pod 4%, software CARTO uživatele upozorní, že je nutné lepší vyrovnání.