Přeskočit navigaci

Vybudovaný na standardech

Metrologický software MODUS vychází z průmyslových standardů, jako je protokol I++ DME, nativní DMIS a databázový server Microsoft® SQL.

To zaručuje maximální kompatibilitu se stávajícími programy, protokoly a podnikovými systémy.

Kompatibilita I++ DME

Logo I++ DME

MODUS komunikuje s řídicími jednotkami Renishaw UCC prostřednictvím protokolu I++ DME, který definuje společný jazyk pro metrologické příkazy. To dává uživatelům UCC volnost použít v budoucnosti jiné metrologické aplikace kompatibilní s I++ DME a nesvazuje je tak s jediným navrženým řešením.

Začlenění I++

Dokonalá shoda s DMIS specifikacemi

Kód DMIS Software MODUS je plně kompatibilní s nativními DMIS programy a umožňuje textové i souhrnné zobrazení měřicího programu. To přispívá k rychlému převodu stávajících programů s minimálními úpravami. Uživatelé softwaru MODUS tak mohou plně využít jeho možností s minimálními prostoji.

Kontextový editor nabízí možnosti pokročilého programování:

  • Deklarace proměnných, programování v oboru celých a reálných čísel, práce s řetězci, poli a booleovskými operacemi.
  • Makra
  • Modulární programování s funkcí CALL
  • Příkazy IF, ELSE, ENDIF
  • JUMP
  • Smyčky DO
  • Vnitřní funkce
  • Příkaz PROMPT pro vytváření grafických dialogových oken s tlačítky, zaškrtávacími políčky, posuvnými seznamy, výběrovými tlačítky a obrázky

Investice do budoucnosti

REVO kontrolující disk s lopatkováním

Metrologický software MODUS je investice do budoucnosti. Kompatibilita s novými technologiemi snímacích a řídicích systémů Renishaw je zajištěna včetně podpory 5osé měřicí hlavice REVO.

Informace o souřadnicových měřicích strojích