Přeskočit navigaci

Video kanál o optických snímačích

Sledováním videí se dozvíte o technologii našich optických snímačů a budete moci určit, který je pro vás vhodný.

Úvod k optickým snímačům

Celosvětová přítomnost, lokální servis

Případové studie/Popisy vlastností

  • Race to innovate: digital position feedback for Land Rover BAR [en]
  • ATOM™ encoders allow rapid, high-accuracy FPD inspection and repair [en]
  • LiDAR scanning and optical encoders [en]

Přečtěte si informace o nabídce optických snímačů společnosti Renishaw

FORTiS™

QUANTiC™

TONiC™

VIONiC™

ATOM DX™

ATOM™

RESOLUTE™

Diagnostické nástroje

Stupnice