Přeskočit navigaci

Víceosé kalibrátory XM-60 a XM-600

Měření šesti stupňů volnosti v libovolné orientaci bez nutnosti změny nastavení přístroje.

Jedinečná technologie, využití optických vláken, optické měření úhlových chyb typu „roll“.

Laserový měřicí systém XM-60 je schopen měřit chyby podél lineární osy v šesti stupních volnosti současně, bez nutnosti změny nastavení přístroje. Představuje výkonný diagnostický nástroj pro měření všech geometrických chyb osy současně v jediném měřicím cyklu.

Zájemcům o volumetrickou kompenzaci nabízí XM-60 rychlý a přesný způsob snímání dat. Všechna měření jsou prováděna opticky a lze je vykonávat v libovolné orientaci.

Přehled

Kompaktní laserová jednotka je umístěná odděleně od laserového zdroje, což snižuje vliv tepelných účinků na měření. Jednotka může být upevněna na stroji v poloze na boku, vzhůru nohama a také postavena na zadní stranu. Variabilita upevnění je obzvláště výhodná při použití v místech s obtížným přístupem.

Bezdrátový přijímač napájený z akumulátorů odstraňuje problémy s přívodními kabely při pohybech stroje, které mohou porušit seřízení systému nebo způsobit přerušení laserového paprsku během měření.

Softwarový balík CARTO, provázející kalibrátor XM-60, tvoří tři aplikace; Capture, Explore a Compensate.

Mimoosé měření s XM-60

Klíčové vlastnosti a výhody:

  • Rychlost - měření všech lineárních a úhlových chyb (pitch, yaw, roll) a odchylek přímosti (ve svislém i vodorovném směru) současně. Rychlost měření všech parametrů odpovídá času nutnému k provedení jednoho měření konvenčními technikami.
  • Jednoduchost - snadná příprava systému k měření, známá uživatelům jiných interferometrických systémů. Automatická detekce chybových znamének a grafické vyrovnání minimalizuje riziko omylu uživatele.
  • Jistota - měření všech chyb současně umožňuje uživateli vidět výsledky měření již během průběhu testu.
  • Způsobilost - jedinečné řešení měřicího systému umožňuje optické měření úhlové chyby „roll“ v libovolné ose.

Měření rotační osy

Software CARTO nyní pracuje s daty získanými testováním rotační osy kalibrátorem rotační osy XR20-W. Kalibrace rotačních os lze nyní poprvé dosáhnout pomocí XR20-W a XM-60. To zkracuje dobu kalibrace 5osého obráběcího stroje z několika dnů na půl dne.

Přesné vyrovnání

Náš jednoosý horizontální stolek je doplňkové příslušenství, které umožňuje přesné vyrovnání v aplikacích bez osy kolmé k pojezdu. Horizontální stolek umožňuje snadno dosáhnout přesného posouvání laserové jednotky XM-60, aniž by došlo k narušení vyrovnání stáčení (yaw).

Tato vlastnost je zvláště výhodná pro aplikace jako jsou souřadnicové stoly a tiskárny.

Horizontální stolek na loži stroje
Víceosý kalibrátor XM-600

CARTO podporuje systém XM-60

Systém XM-60 byl navržen s ohledem na mimořádnou všestrannost pro celou řadu aplikací. CARTO Capture 'target-based mode' je zakázkovým řešením pro kompenzaci chyb stroje a tvorbu protokolů parametrů v mezinárodních standardech.

Funkce úpravy dynamických dat umožňuje uživatelům kalibrátoru XM-60 dynamicky snímat měření přímosti. Pro snížení počtu datových bodů ležících mimo přepočítává aplikace CARTO Capture testovaná data. Tato zdokonalená metoda poskytuje větší odolnosti v prostředí s rušením.

Režim 'free-run' systému CARTO umožňuje okamžité snímání dat bez nutnosti definovat pozice nebo počet cílů. Software zobrazuje přímost (horizontální a vertikální), chyby ve směrech pitch, yaw a roll vůči lineární pozici.

Spouštění může být:

  • ruční (stisknutím klávesy)
  • automatické (na základě stability pozice)
  • souvislé (snímání během pohybu v uživatelem definovaném intervalu)

Aplikace Compensate v softwaru CARTO umožňuje uživatelům snadno minimalizovat všechny geometrické chyby stroje. Volumetrická kompenzace optimalizuje výkon stroje, zlepšuje přesnost a snižuje zmetkovitost.

CMM se schopností UCC

Víceosý kalibrátor XM-600 byl navržen s rozšířenou funkčností, umožňující komunikovat přímo s řídicími systémy UCC společnosti Renishaw. S použitím technologie vyvinuté pro víceosý kalibrátor XM-60 může XM-600 měřit současně všech šest stupňů volnosti v rámci jednoho měření. To umožňuje snadno vytvořit přesnou mapu chyb pro každou lineární osy souřadnicového měřicího stroje (CMM).

XM-600 zachovává stejnou kompatibilitu se softwarem CARTO jako XM-60. Díky tomu je ideálním řešením kalibrace pro libovolný výrobní závod používající jak obráběcí stroje, tak CMM.

Galerie snímků

Certifikát přesnosti

Měřicí výkon každého víceosého kalibrátoru XM-60 odpovídá mezinárodním normám a každé zařízení je před expedicí certifikováno. To dává uživatelům jistotu, že kalibrační systém bude poskytovat výsledky měření v požadované přesností.

Další podrobnosti viz Výkonové specifikace víceosých kalibrátorů XM-60 a XM-600.

Navrženo společností Renishaw

Laserové měřicí systémy Renishaw jsou vyrobeny tak, aby poskytovaly vysoký výkon a spolehlivý provoz. Hliníkové provedení přístroje znamená nízkou hmotnost, vysokou odolnost a malé rozměry. Díky tomu lze přístroj snadno upevnit na stroj. Technologie laserové jednotky vychází z ověřeného laserového odměřovacího systému RLE, vyráběného více než 10 let a používaného v nejnáročnějších aplikacích v polovodičovém průmyslu.

Flexibilita

Kalibrátor XM-60 je vybaven integrovaným upevňovacím mechanismem, který usnadňuje rychlou montáž na stroj. Díky 90° adaptéru je velmi snadné upevnit jednotku ve svislé pozici. Pro různé varianty upevnění jsou k dispozici vhodné upevňovací přípravky.

Informace o produktech