Přeskočit navigaci

Velmi přesné doteky stupně přesnosti Grade 3

S rostoucím používáním velice přesných CMM se pro kvantifikaci celkové chyby stává rozhodujícím faktorem specifikace kuličky doteku.

Vysoká přesnost měřicích strojů vyžaduje přesné doteky. Společnost Renishaw nabízí doteky stupně přesnosti 3 s odchylkou tvaru ± 0,08 mikronů.

Když rozhoduje přesnost

  • Kulatost použité kuličky může ovlivnit měření CMM.
  • Pro zabezpečení přesnosti měření používejte kuličky minimálně AFBMA 3290 / DIN 5401-11.1993 stupně přesnosti 5.
  • Společnost Renishaw standardně používá kuličky stupně přesnosti 5 s kulatostí 0,13 µm, nikoli kuličky nižšího stupně přesnosti 10, jaké používá většina výrobců.
  • K dispozici jsou také kuličky stupně přesnosti 3 s kulatostí 0,08 μm.

Porovnání stupně přesnosti kuliček

V níže uvedené tabulce jsou zobrazeny tolerance, kterým musí vyhovovat kuličky různých stupňů přesnosti:

Stupeň přesnosti (Grade)Jmenovitý průměr v mm (přes)Jmenovitý průměr v mm (až do)Rozměrové odchylky* μmOdchylka průměru kuličky (μm) VDWSOdchylka kulatosti tvaru od (μm) tDWDrsnost povrchu (μm) Ra
3-12± 5,320,080,080,010
5-12± 5,630,130,130,014
10-25± 9,750,250,250,020
16-25± 11,40,400,400,025
20-38± 11,50,500,500,032

* Hodnoty se vztahují ke střednímu průměru kuličky DWM

Konstrukční úvahy pro kuličky stupně přesnosti 3

Výzkumy účinků návrhu a konstrukce doteků s takto vysoce specifikovanými kuličkami ukázaly, že tvar kuličky může být degradován vrtáním otvoru do kuličky a deformací způsobenou lepením do nákružku. Společnost Renishaw zkoumala možnosti zdokonalení konstrukce vysoce přesných kuliček stupně přesnosti 3.

Všechny doteky stupně přesnosti 3, vyráběné společností Renishaw, používají nevrtané kuličky zalepené do sférické misky. Měření provedená před a po sestavení této konstrukce ukázaly, že tvar kuličky zůstává během celého procesu v rámci specifikací.

Pro snadné rozlišení doteků s kuličkou stupně přesnosti 3 jsou dříky potaženy nitridem titanu, který jim propůjčuje zlatou barvu.

Vzhledem k omezeným možnostem měření a pevnosti lepení se kuličky stupně přesnosti 3 dodávají s minimálním průměrem kuličky 1 mm. Doteky nejsou serializované a dodávají se s certifikátem kulatosti.

Jmenovitý průměr kuličky DW

Nominální průměr kuličky

Hodnota průměru použitá pro identifikaci velikosti kuličky.

Odchylka průměru kuličky VDWS

Kolísání průměru kuličky

Rozdíl mezi největším a nejmenším průměrem kuličky.

Odchylka kulatosti tvaru tDW

Odchylka od kulovitého tvaru

Největší radiální vzdálenost v kterékoli radiální rovině mezi koulí opsanou kolem povrchu kuličky a libovolným bodem jejího povrchu.