Přeskočit navigaci

Velmi přesné doteky stupně přesnosti Grad 3

S rostoucím používáním velice přesných CMM se pro kvantifikaci celkové chyby stává rozhodujícím faktorem specifikace kuličky doteku.

Vysoká přesnost měřicích strojů vyžaduje přesné doteky. Společnost Renishaw nabízí doteky stupně přesnosti 3 s odchylkou tvaru ± 0,08 mikronů.

Když jde o přesnost

  • Kulatost použité kuličky může ovlivnit měření CMM.
  • Pro zabezpečení přesnosti měření používejte kuličky minimálně AFBMA 3290 / DIN 5401-11.1993 Grade 5.
  • Společnost Renishaw standardně používá kuličky Grade 5 s kulatostí 0,13 μm, nikoli kuličky nižší třídy Grade 10, jaké používá většina výrobců.
  • K dispozici jsou také kuličky Grade 3 s kulatostí 0,08 μm.

Porovnání stupně přesnosti kuliček

V níže uvedené tabulce jsou zobrazeny tolerance, kterým musí vyhovovat kuličky různých stupňů přesnosti.

Tabulka stupňů kuliček

* Hodnoty se vztahují ke střednímu průměru kuličky, DWM

Konstrukční úvahy pro kuličky Grade 3

Výzkumy účinků návrhu a konstrukce doteků s takto vysoce specifikovanými kuličkami ukázaly, že tvar kuličky může být degradován vrtáním otvoru do kuličky a deformací způsobenou lepením do nákružku. Společnost Renishaw zkoumala možnosti zdokonalení konstrukce vysoce přesných kuliček Grade 3.

Všechny doteky Grade 3, vyráběné společností Renishaw, používají nevrtané kuličky zalepené do sférické misky. Měření provedená před a po sestavení této konstrukce ukázaly, že tvar kuličky zůstává během celého procesu v rámci specifikací. 

Pro snadné rozlišení doteků s kuličkou Grade 3 jsou dříky potaženy nitridem titanu, který jim propůjčuje zlatou barvu.

Vzhledem k omezeným možnostem měření a pevnosti lepení se kuličky Grade 3 dodávají s minimálním průměrem kuličky 2 mm. Doteky nejsou serializované a dodávají se s certifikátem kulatosti.

Kontaktujte vašeho místního zástupce společnosti Renishaw pro další informace.

Jmenovitý průměr kuličky DW

Nominální průměr kuličky

Hodnota průměru použitá pro identifikaci velikosti kuličky.

Odchylka průměru kuličky VDWS

Kolísání průměru kuličky

Rozdíl mezi největším a nejmenším průměrem kuličky.

Odchylka kulatosti tvaru tDW

Odchylka od kulovitého tvaru

Největší radiální vzdálenost v kterékoli radiální rovině mezi koulí opsanou kolem povrchu kuličky a libovolným bodem jejího povrchu.

 

Další informace