Přeskočit navigaci

Typy doteků

Kompletní řada originálních doteků společnosti Renishaw obsahuje řadu konfigurací pro různé měřicí aplikace.

Přímé doteky

Příklad označení doteků:

M2 STY D2R L20 EWL14 D1.4SS

Vysvětlení:

Přímý dotek se závitem M2 s rubínovou kuličkou Ø 2 mm, délkou 20 mm, efektivní činnou délkou 14 mm a dříkem z nerezové oceli Ø 1,4 mm.

Nejjednodušší a nejčastěji používaný typ doteku, který je vhodný pro většinu snímacích aplikací. Doteky mohou být opatřeny kuličkami z rubínu, nitridu křemíku, zirkonu, keramiky nebo karbidu wolframu. Držáky a dříky jsou z různých materiálů: titanu, karbidu wolframu, nerezové oceli, keramiky, uhlíkových vláken.

Hvězdicové doteky

Příklad označení doteků:

M2 STR D2R 5BALL L19.5 S32

Vysvětlení:

Hvězdicový dotek se závitem M2 s rubínovou kuličkou Ø 2 mm. Na hvězdici je umístěno 5 kuliček a celková délka je 19,5 mm (od středu kuličky k zadní straně hvězdice). Rozpětí hvězdice je 32 mm.

Jedná se o konfiguraci s více doteky uchycenými na jednom pevném středovém doteku. Tyto doteky lze použít pro řadu různých měření, včetně povrchů a otvorů, s nimiž lze dosáhnout přímého kontaktu.

Tato konfigurace umožňuje měření různých prvků dílce bez nutnosti výměny doteku. Konfigurovat lze vlastní hvězdicový dotek s použitím až 5 prvků na středovém doteku.

Kuličky mohou být z rubínu, nitridu křemíku nebo zirkonu. Každý kulička hvězdicového doteku vyžaduje stanovení vztažného bodu stejným způsobem jako dotek s jednou kuličkou.

Doteky s hrotem

Příklad označení doteků:

M2 PNT D1.4TC 30 DEG L10

Vysvětlení:

Dotek s hrotem, závitem M2, s dříkem/hrotem z nitridu wolframu o Ø1,4 mm. Úhel hrotu je 30° a délka 10 mm.

Neměly by se používat pro konvenční snímání XY, protože byly navrženy k měření tvarů závitů, definovaných bodů a rysek (ke snížení přesnosti).

Použití doteků se zaobleným hrotem umožňuje přesnější stanovení vztažného bodu a snímání prvků. Dalším využitím je lokalizace velmi malých otvorů.

Půlkulové doteky

Příklad označení doteků:

M5 HEM D30 CER L26.5

Vysvětlení:

Polokulový dotek se závitem M5 s keramickou polokoulí o Ø 30 mm. Délka je 26,5 mm od konce polokoule k montážní plošce.

Jsou ideálním řešením při snímání hlubokých otvorů v osách X, Y a Z, zejména pokud aplikace vyžaduje stanovit vztažný bod pouze jedné kuličky.

Velký průměr polokoule navíc snižuje vliv drsnosti povrchu na přesnost snímání.

Válcové doteky

  • M2 ruby cyclinder styli

Příklad označení doteků:

M2 CYL SLVS L13 EWL4

Vysvětlení:

Válcový závit M2, s kritickým měřicím prvkem Ø 3 mm, vyrobeným z nerezové oceli. Jeho celková délka je 13 mm a efektivní účinná délka je 4 mm.

Používají se pro měření otvorů v plechu, lisovaných dílců a tenkých obrobků, u kterých nelze zaručit řádný kontakt s kuličkou doteku.

Kromě toho je lze využít také pro měření závitů a lokalizovat středy závitových otvorů.

Válcové doteky zakončené kuličkou umožňují úplnou kalibraci a snímání povrchů v osách X, Y i Z.

Diskové doteky

Příklad označení doteků:

M2 DSC D18 SLVS T2.2 L2.6 BR-Y

Vysvětlení:

Diskový dotek se závitem M2 s diskem průměru 18 mm. Je vyroben z nástrojové oceli, s tloušťkou disku 2,2 mm a délkou 2,6 mm. Označení BR platí pro kuličky(přímé doteky) nebo válečky (balls/rollers) a za touto zkratkou následuje symbol ano (Y) nebo ne (N).

Tyto doteky, které jsou řezy vysoce kulovitých kuliček, se používají ke snímání zápichů a drážek v otvorech, kde nelze použít hvězdicový dotek. Snímání sférickou plochou jednoduchého disku je v podstatě stejné jako snímání přes imaginární linii rovníku velké kuličky doteku. Ke kontaktu se ovšem používá pouze malá plocha povrchu této kuličky. Z toho důvodu tenčí disky vyžadují pečlivé úhlové nastavení, aby byl zajištěn správný kontakt povrchu disku se snímaným prvkem.

U jednoduchého disku je nutná kalibrace pouze jednoho průměru (obvykle na kalibračním kroužku). Tím je však omezeno využití disku pro snímání pouze ve směrech X a Y. Některé diskové doteky jsou vybaveny malým válečkem se zaobleným koncem umístěným na okraji disku. Váleček umožňuje kalibraci a tudíž i snímání vose Z. Váleček se zaobleným koncem může být kalibrován pomocí kalibrační koule nebo základní měrky. Disk lze natáčet a fixovat kolem své osy. Díky tomu lze zajistit optimální umístění válečku vůči ose doteku.

Diskové doteky mohou být vybaveny také středovým závitem M2, který umožňuje upevnění přímého doteku k diskovému. Tak lze konfiguraci využít i pro snímání dna hlubokých otvorů (v tomto případě může být omezena použitelnost disku). Tyto doteky se dodávají v různých průměrech a tloušťkách a mohou být vyrobeny z oceli, keramiky nebo rubínu.

Prodlužovací nástavce

Příklad označení doteků:

M4 EXT L15 D7 SS

Vysvětlení:

Prodlužovací nástavec se závitem M4, délkou 15 mm, Ø 7 mm, vyrobený z nerezové oceli.

Tyto nástavce se dodávají v různých délkách a z různých materiálů - oceli, titanu, hliníku, keramiky a uhlíkových vláken.

U dlouhých prodloužení je nutno brát v úvahu tepelné vlastnosti materiálu.

Doteky pro nástrojové sondy

Příklad označení doteků:

Existuje mnoho variant doteků pro nástrojové sondy. Ve většině případů mají společné upevnění závitem M4 nebo otvorem Ø 4 mm.

U čtvercových doteků se 4 měřicími plochami se délka (L) uvádí jako vzdálenost od čela doteku k upínací ploše. U doteků s 5 měřicími plochami a u diskových doteků se délka měří k čelu doteku.

Tolerance přesnosti seřízení nástrojů závisí na rovinnosti a rovnoběžnosti čela doteku vůči ose stroje.

Všechny nástrojové sondy jsou vybaveny mechanismem pro jemné seřízení doteku. Díky tomu lze dosáhnout požadované přesnosti.

Při měření rotujících nástrojů se tyto nástroje musí otáčet proti směru řezu.

Ochrana proti kolizi

Střižné kolíky jsou ochranné prvky určené k ochraně sond před poškozením. V případě neočekávané kolize se zničí pouze střižný kolík, ne však samotná sonda.

Zakázkové doteky

Společnost Renishaw nabízí komplexní služby, navrhování a výrobu doteků na zakázku pro specifické požadavky.

Díky znalostem a zkušenostem v oblasti sond a měření, zaručujeme nalezení správného řešení pro vaši aplikaci.Týmy v našem závodu mají v oblasti sond a požadavků aplikací bohaté znalosti a zkušenosti, které jsou zárukou nalezení správného řešení.

Navštivte stránku atypické doteky na zakázku.

Galerie aplikací doteků