Přeskočit navigaci

Telemetrie

Co je telemetrie?

Když instalujete nebo aktualizujete produkt Renishaw, může se zobrazit okno s volbou sdílení telemetrie s námi. Telemetrie poskytuje cenné technické informace, které by společnost Renishaw ráda shromažďovala o provozu svých produktů a způsobu jejich používání za účelem:

  • Monitorování, jak dobře produkt, verze produktu nebo jednotlivé funkce produktu fungují s cílem zlepšení výkonu a zdokonalení použitelnosti;
  • Upozornění na chyby pro účely jejich odstranění a nápravy, včetně identifikace, zda mají chyby společnou příčinu (např. určitá nastavení produktu, konfigurace hardwaru nebo softwaru nebo verze ovladače);
  • Posouzení popularity funkcí s cílem informovat budoucí vývoj produktu či rozhodnutí o jeho vyřazení;
  • Monitorovat, které verze produktu nebo operačních systémů se stále používají, za účelem informací o bezpečnosti produktu a rozhodování o době životnosti.

Telemetrie CARTO

V následující tabulce jsou shrnuta telemetrická data shromažďovaná řadou produktů CARTO společnosti Renishaw.

Na základě příjmu telemetrie se telemetrický modul snaží geolokalizovat IP adresu pouze na úrovni města, a potom tuto IP adresu ignoruje. Shromážděná telemetrie neidentifikuje zákazníky nebo jednotlivce. Je hostována evropskými službami Microsoft Azure pro Renishaw.

TelemetrieÚčel
Nesouhlas s komunikací (Opt out comms)Upozorňuje telemetrický modul, že zákazník nastavil preference softwaru na odmítnutí a telemetrii nelze shromažďovat.
Souhlas s komunikací (Opt in comms)Upozorňuje telemetrický modul, že zákazník nastavil preference softwaru na souhlas a software má povoleno vysílat telemetrii.
Zahájení relace komunikaceUpozorňuje telemetrický modul, že software byl otevřen a může vysílat další telemetrii.
Událost komunikaceUpozorňuje telemetrický modul o výskytu události v rámci softwaru. Slouží pro sledování použití funkce.
Chyba komunikaceUpozorňuje telemetrický modul o výskytu chyby/výjimky v rámci softwaru. Slouží pro sledování problémů a získávání informací o chybách pro prioritizaci a potenciální rozhodování.
Pulzní (heartbeat) komunikaceUpozorňuje telemetrický modul o pokračování relace.
Ukončení relace komunikaceUpozorňuje telemetrický modul, že software byl zavřen a nebude v této relaci vysílat další telemetrii.