Přeskočit navigaci

Technologie obrobkových sond

Obrobkové sondy Renishaw jsou buď kinematické nebo tenzometrické. V tenzometrických sondách je použita patentovaná technologie společnosti Renishaw - RENGAGE™.

Technologie obrobkových sond

Kinematické resistivní sondy

Kinematické odporové sondy obsahují odpružené kinematické upnutí tyčinek a kuliček, které definují polohu držáku doteku a poskytují vynikající opakovatelnost měření.

Elektrický obvod zajišťuje elektrický odpor. Když se síla působící na dotek zvyšuje, zvyšuje se také odpor, dokud není dosažena prahová hodnota aktivace, pak se vygeneruje aktivační signál.

Možnosti využití

  • Opakovatelnost 1 µm 2σ odvozená od základního kinematického odporového elektrického spínače
  • Obsáhlá nabídka velikostí možností bezdrátového přenosu
  • Průmyslový standard, robustní, ‘všestranný’ produkt

Tenzometrické sondy RENGAGE™

Tenzometrické sondy zachovávají kinematický mechanismus běžných sond, využívají však technologii tenzometrů pro měření kontaktní síly působící na dotek a generování signálu.

Možnosti využití

  • Nejlepší opakovatelnost ve své třídě, 0,25 µm 2σ.
  • Submikrometrová chyba kruhovitosti 2D a 3D.
  • Polovodičová detekce zajišťuje robustnost a prodlouženou životnost.
  • Aktivní filtrace falešného sepnutí
  • Rychlá změna orientace ve více osách.
  • Vhodné pro použití s dlouhým dotekem.

Další informace o technologii snímání viz oddíl další informace nebo
(TE411) Inovace v technologii snímání pomocí spínací dotykové sondy.