Přeskočit navigaci

Systémy pro aditivní výrobu z kovu (3D tisk)

Systémy pro aditivní výrobu společnosti Renishaw umožňují výrobu složitých součástí přímo ze souborů CAD technologii laserového spékání kovového prášku.

Výhody aditivní výroby (AM)

  • Snížení hmotnosti výrobku - materiál je použit pouze tam, kde to vyžaduje optimalizovaný geometrický tvar dílu
  • Rychlé konstrukční iterace
  • Optimalizované nebo zakázkově vyrobené díly
  • Sloučení více dílů do jednoho
  • Snížení nákladů na výrobu modelů,
  • Vytváření složitých geometrických tvarů s tenkými stěnami, mřížkami a vnitřními detaily
  • Větší konstrukční volnost - aditivní výroba není omezena tradičními konstrukčními pravidly

Inertní atmosféra

Bezkonkurenční čistota atmosféry v pracovní komoře a minimální spotřeba plynu

Při tvorbě inertní atmosféry patentovanou metodou společnosti Renishaw se nejdříve vytvoří v pracovní komoře vakuum, do kterého je potom vpuštěn vysoce čistý argon. Tato metoda zaručuje vynikající čistotu prostředí v pracovní komoře stroje a také minimální spotřebu argonu pro naplnění komory i následný provoz. Vysoká čistota prostředí je základním požadavkem pro zpracování kovových prášků, zejména titanu a hliníku.

Na nízkou spotřebu plynu má pozitivní vliv i dokonale těsná a robustní konstrukce svařované pracovní komory.

Otevřené materiálové parametry

Étos otevřených parametrů systémů Renishaw poskytuje našim zákazníkům volnost při optimalizaci nastavení stroje pro používané materiály a specifické geometrické tvary.

Bezpečná manipulace s práškem

Všechny systémy aditivní výroby společnosti Renishaw používají patentovaný filtr SafeChange™, který umožňuje manipulaci s práškem pomocí integrovaných rukavic a tím minimalizuje kontakt uživatele s materiálem a emisemi z výrobního procesu. Naše průmyslové výrobní systémy RenAM 500M používají automatickou recyklaci a recirkulaci prášku.