Přeskočit navigaci

Systémy 3D tisku z kovů pro zdravotnictví

Společnost Renishaw dodává kompletní řešení pro 3D tisk z kovů pro dentální a zdravotnické aplikace.

Naše systémy 3D tisku, optimalizované pro dentální a lékařské aplikace, představují komplexní řešení. Díky našemu vyzkoušenému a v mnoha aplikacích otestovanému stroji AM250 pro spékání práškových kovů a široké nabídce příslušenství jsme schopni ze dne na den nabídnout systém připravený pro výrobu přesných a vysoce kvalitních dentálních konstrukcí z titanu nebo chromkobaltové slitiny.

Konstrukčně složité zakázkově vyráběné lékařské a dentální výrobky

3D tištěný umělý chrup 4

Zakázkově vyráběné lékařské a dentální výrobky jsou, vzhledem ke svým fyzickým tvarům konstrukčně složité. Navíc požadavek na kusovou výrobu příliš nevyhovuje tradičním výrobním postupům, které vzhledem k efektivitě vyžadují výrobu většího počtu kusů. V případě lékařských a dentálních výrobků se rozhodně nejedná o hromadnou výrobu, ale spíše o velké množství individuálních výrobků.


Frézovací centra, zaměřená na tradiční obrábění, jsou připravena na hromadnou výrobu i individuální výrobky. Složité a zakázkově vyráběné díly však nejsou produkovány příliš efektivně.

Pohled shora na celou podkladovou desku

Tradiční výroba má svoje omezení

Frézováním se odstraňuje nežádoucí materiál, zatímco u 3D tisku, resp. aditivní výroby se materiál přidává na určená místa. Výsledkem je efektivnější využití materiálu a lépe předvídatelné výrobní náklady.

U třískového obrábění roste se vzrůstající složitostí dílů také cena. Kromě toho existuje i celá řady omezení daná touto technologií.

Pro dosažení malých rozměrů, které jsou pro úspěšné klinické použití často kritické, by bylo nutné používat na frézce nástroje s velice malým průměrem. Tím se prodlužuje doba cyklu, klesá tuhost nástroje i přesnost a roste nejistota ohledně nákladů a trvanlivosti nástrojů.

Aditivní výroba těmito zásadními problémy netrpí a je schopná produkovat velice drobné a složité prvky. Uživatel aditivní technologie tak získává významný konkurenční náskok, ideální pro zakázkovou výrobu lékařských a dentálních aplikací.

Jste pouhý krok od aditivní výroby

Začínat z ničeho s novou technologií není nikdy jednoduché, a proto vám společnost Renishaw nabízí vše, co potřebujete pro zahájení výroby zakázkových lékařských a dentálních výrobků.

Pro získání a provoz 3D tiskového zařízení pro lékařské a dentální aplikace vám můžeme dodat následující:

AM250 systém pro aditivní výrobu z kovů

  • Výroba složitých součástí z kovů, jejichž geometrický tvar není omezován možnostmi tradičních technologií
  • Nízká hmotnost výrobků - optimální použití materiálu pouze tam, kde je nutný.
  • Efektivní využití materiálu - minimální odpad v porovnání s třískovým obráběním.
  • Rychlé konstrukční iterace přímo do výroby.
  • Stroje pro aditivní výrobu Renishaw umí díky vyvakuování pracovní komory vytvořit nejčistší inertní atmosféru pracovního prostoru, lepší než konkurence.
  • Malá spotřeba plynu.
  • Otevřené parametry.
AM250 large logo

Ke stažení

Galerie dentálních aplikací

Galerie lékařských aplikací

Všechny názvy značek a produktů použité na těchto webových stránkách jsou obchodními názvy, servisními značkami, ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Ne všechny výrobky jsou k dostání ve všech oblastech; pro další informace kontaktujte vašeho místního zástupce.