Přeskočit navigaci

Systém SPRINT™ s technologií SupaScan

Ultrarychlé snímání pro ustavení obrobku, monitorování stavu povrchu a tvaru.

Vysoce rychlá výroba - nejrychlejší možné nastavení obrobkovou sondou.

Podrobné informace - výsledky tvaru pro jednoduché prvky.

Vysoké rozlišení - měření stavu povrchu pro vady obrábění.

Systém SPRINT™ s technologií SupaScan je snadno použitelný systém dotekové sondy a skenování na stroji. Kromě nejrychlejšího možného ustavení obrobku systém také nabízí monitorování stavu povrchu a tvaru.

Kompatibilita dotekových sond a jednoduché cykly skenování

Systém SPRINT s technologií SupaScan použitý jako systém spínané dotekové sondy - makra Inspection Plus jsou plně podporována a lze je programovat ručně pomocí G kódu nebo prostřednictvím programovacích aplikací GoProbe či Set and Inspect.

Logo Set and Inspect a GoProbe

Uživatelé stávajících cyklů snímání, kteří hledají nejrychlejší možný čas cyklu bodu dotyku, mohou použít měření SupaScan ‘Quick Point'.

Plného potenciálu technologie SupaScan je dosaženo při použití dotekového skenování na stroji, kde cykly skenování umožňují měření základních prvků (jako přímka a kružnice) extrémně vysokou rychlostí.

Nejrychlejší možné ustavení obrobku

Skenování systémem SPRINT™ s technologií SupaScan umožňuje, v porovnání s měřením dotekovou sondou, zkrátit čas kontrolního cyklu jednoduchých prizmatických prvků až o 70%.

Cykly pro ustavení obrobku poskytují přesné výsledky měření při velké rychlosti posuvu (G0) - tak rychle, jak je fyzicky možný pohyb sondy po povrchu obrobku.

Určování tvaru

Skenovacím systémem, jako je SPRINT s technologií SupaScan, lze zjistit tvarové vady prvku, které by byly spínací dotekovou sondou opominuty.

Systém SPRINT s technologií SupaScan poskytuje extrémně rychlé určování tvaru jednoduchých prvků a součástí.

Monitorování stavu povrchu

Zobrazení stavu povrchu

Systémem SPRINT s technologií SupaScan lze měřit obecné povrchové vady jako je nadměrné zvlnění povrchu, špičky a schody na povrchu.

Automatizace monitorování stavu povrchu umožňuje řešit a korigovat tyto problémy v době, kdy je součást stále v přípravku; zvýší se opakovatelnost měření, sníží dodělávky a zmetkovitost.

Doplňující aplikace - Surface Reporter - zajišťuje grafickou reprezentaci výsledků v reálném čase. Barevné kódování poskytuje operátorovi jasnou informaci, zda je povrch součásti v rámci tolerancí.

Detekce vysokých a nízkých bodů povrchu

Měření vysokých a nízkých bodů povrchu lze dosáhnout skenováním pomocí SupaScan.

Například v renovačních aplikacích lze určit nízký bod a získat minimální požadovanou hloubku řezu, což prodlužuje životnost renovované součásti.

Jednoduchost

K ovládání systému SPRINT s technologií SupaScan se používá pouze G kód. Všechna programovací makra jsou součástí řešení SupaScan; není zapotřebí samostatný programovací software.

Sprint - oranžové lopatkové kolo a sonda

Řízení procesu

Výsledky měření se zapisují do proměnných stroje a lze je použít pro řízení strojních parametrů, jako je korekce nástroje nebo systém koordinace obrobku (WCS).

Výsledky lze dodatečně exportovat do externích systémů pro další analýzu nebo pro účely kontroly kvality.

Nová sonda SPRINT 3D