Přeskočit navigaci

Systém SPRINT™ s funkcí SupaScan – nová kontaktní skenovací technologie pro obráběcí stroje od společnosti Renishaw

středa 14. června 2017

Společnost Renishaw, přední světový výrobce strojírenské technologie, představí na veletrhu EMO Hannover 2017 (18.–23. září, hala 6, stánek B46) nové oblasti využití své vlajkové lodi – skenovacího systému SPRINT pro obráběcí stroje.

Nová funkce SupaScan systému SPRINT je určena pro mimořádné rychlé ustavení obrobků na obráběcích strojích. Je zaměřena do oblastí a aplikací, v nichž je celková doba cyklu rozhodujícím parametrem. Systém nabízí také možnost pokročilého skenování, které lze využít například pro vyhodnocení tvaru povrchu měřeného dílce.

Nejrychlejší cykly ustavení obrobku na světě

Technologie SupaScan nabízí cykly ustavení obrobku, které měří přesně i při pohybu stroje rychloposuvem (G0). Rychleji už kontaktní sondou ustavovat obrobek nejde. Při testování na typických obráběných dílech bylo prokázáno zkrácení doby cyklu o více než 70 % ve srovnání se standardními vysokorychlostními cykly dotekového snímání.

SupaScan využívá stávající hardware systému SPRINT doplněný o novou jednotku DPU-1 pro zpracování dat, který výrazně usnadňuje integraci systému do stroje a která vyžaduje pouze minimální ovládání a připojení ke stroji. Dodávaná makra pro vyrovnání dílce a nastavení korekcí vycházejí z měření přímek, kruhů a rovin. Systém je i nadále kompatibilní s měřicími cykly Inspection Plus. Existující NC programy v nichž je zakomponováno měření dílce mohou být s novým systémem SupaScan i nadále používány bez jakýchkoliv úprav a dalších nákladů.

Díky novému řešení SupaScan lze jedinečný 3D snímač, který tvoří jádro sondy Sprint, nyní využít k určení minimální a maximální hodnoty povrchu v rovině. Podobně jako například s číselníkovým úchylkoměrem lze nyní najít a nastavit nejnižší nebo nejvyšší bod na měřeném dílci. Takový požadavek se často objevuje například při provádění oprav.

Rychlá detekce povrchových vad

Systém SPRINT s funkcí SupaScan umožňuje detekovat povrchové vady měřeného dílce. Jedná se zejména o vady způsobené opotřebeným a tupým nástrojem, nesprávně seřízenými řeznými destičkami nebo jinými chybami v nastavení stroje nebo nástrojů. Automatizace těchto měření na stroji umožňuje výrazné zlepšení opakovatelnosti měření a poskytuje příležitost opravit vadu, dokud je dílec stále upnut na stole stroje, což napomáhá snižovat zmetkovitost a maximalizovat zisk.

Výsledky měření mohou být vizualizovány pomocí nové aplikace „surface condition “, která je určena k instalaci do řídicího systému CNC obráběcího stroje nebo do připojeného počítače se systémem Microsoft® Windows® a umožňuje prohlížení dat měření z celého povrchu obrobku.

Systém SPRINT s funkcí SupaScan je v rychlosti a přesnosti ustavení dílce bezkonkurenční volbou. V aplikacích citlivých na délku pracovního cyklu, typicky v automobilovém průmyslu, umožňuje nesrovnatelné zkrácení doby cyklu.

Dokumenty ke stažení

Chcete-li získat více obrazů, videí nebo informací o společnosti Renishaw a jejích produktech, navštivte náš Media Hub.