Přeskočit navigaci

Systém ballbar QC20

Průmyslový standard pro rychlé, jednoduché a účinné ověření obráběcího stroje.

Testování systémem ballbar QC20 nabízí významné výkonové a provozní přednosti.

Ballbar představuje jednoduchý a rychlý způsob kontroly přesnosti polohování CNC obráběcích strojů podle mezinárodních norem (např. ISO, ANSI/ASME, atd). Uživatelům umožňuje testovat a sledovat stav jejich strojů a rychle diagnostikovat problémy vyžadující nápravu. Rovněž identifikuje zdroje chyb, které je způsobují.

Pravidelné testování obráběcích strojů systémem ballbar QC20:

 • zaručuje přesnost součástí vyráběných na vašich CNC strojích,
 • snižuje prostoje, zmetkovitost a náklady na kontrolu strojů,
 • pomáhá k souladu provozních parametrů stroje s normami řízení jakosti,
 • na základě zjištěných faktů umožňuje provádět prediktivní údržbu.

Proč používat systém Renishaw ballbar QC20?

Znalosti možností stroje ještě před zahájením obrábění umožňují minimalizovat zmetkovitost a prostoje stroje. To umožňuje vysokou kvalitu dílců a produktivitu při udržení nízkých výrobních nákladů. A právě to vše přináší štíhlá výroba (Lean Manufacturing) - vyšší finanční efekt.

Nemcomed (USA)

Co je QC20 ballbar?

QC20 ballbar

Komponenty tvořící systém ballbar QC20:

 • ballbar QC20 (velmi přesný teleskopický lineární snímač s dvojicí přesných koulí na obou koncích)
 • dva přesné magnetické držáky, z nichž jeden je připevněn ke stolu stroje a druhý k vřetenu stroje nebo vřeteníku.

Za provozu jsou koule snímače kinematicky uloženy v magnetických držácích. Díky tomuto uspořádání je ballbar schopen měřit i drobné změny poloměru naprogramované kruhové dráhy kolem držáku umístěného na stole stroje.

Nasnímaná data jsou odeslána do počítače, ve kterém software Ballbar 20 vypočítá celkové hodnoty přesnosti (kruhovitost, odchylka kruhovitosti) v souladu s mezinárodními normami nebo vlastními analytickými přehledy Renishaw. Tento protokol využívá jedinečnou matematickou analýzu souboru hodnot pro diagnostikování mnoha dalších individuálních chyb stroje. Data jsou zobrazena graficky a také v číselném formátu.

Výhody testování systémem ballbar

 • Bezdrátová technologie Bluetooth umožňuje provoz bez přívodního kabelu. Bezdrátové měření lze provádět při zavřených dvířkách pracovního prostoru a snižuje možnost poškození systému.
 • Hardware a software umožňující měření na části kruhové dráhy v rozsahu 220 (partial arc test). To poskytuje vyšší flexibilitu testování:
  • Zdokonalené kontroly osy Z (bez požadavku na jakékoliv upínací přípravky).
  • Kontroly strojů s omezeným pojezdem v některých osách (typicky osa Z na obráběcích centrech a osa X u soustruhů).
  • Schopnost otestovat 3 roviny z jednoho nastavení, použití testů 'částečného oblouku' (partial arc) pro 2 z testů a stávající 'volumetrická analýza'.
 • Rychlejší snímání dat zdokonaluje přesnost analýzy prováděné na malých poloměrech nebo prováděných při vysokých rychlostech posuvu.
 • Zdokonalený Ballbar 20 obsahuje funkce pro rozšířené kontroly a podrobné analytické přehledy pro diagnostiku chyb stroje.

Zjistěte více informací o testování ballbar

Způsobilost k testování

Souprava ballbar QC20 obsahuje ballbar o délce 100 mm a prodlužovací nástavce v délkách 50, 150 a 300 mm. Po sestavení ballbaru s různými kombinacemi prodlužovacích nástavců lze provádět testy o poloměru 100, 150, 250, 300, 400, 450, 550 a 600 mm. S dalšími prodlužovacími nástavci lze testovat až do poloměru 1350 mm.

Kulové držáky umožňují provádění přídavných testů 'částečného oblouku‘ 220° v rovinách procházejících osou středového otočného čepu. To umožňuje rychlé provádění testů ballbar ve třech ortogonálních rovinách bez nutnosti přemístění držáku středové kuličky. Jsou-li prováděny testy částečného oblouku (partial arc) s poloměrem větším než 150 mm, je požadováno běžné upnutí.

Kalibrátor ballbar zdokonaluje analýzu testu. Umožňuje měření absolutních hodnot pro kontrolu chyb a rychlé ověřování nominální správnosti odměřování ballbaru.

Výsledky testování ballbar mohou být použity ve funkci reportu volumetrické analýzy v rámci softwaru Ballbar 20 se zárukou, že všechna data byla shromážděna okolo stejného bodu.

Ballbar QC20 lze použít ve spojitosti s Ballbar Trace, což je softwarový balík pro sběr dat v určeném časovém období, který je pro stávající uživatele bezplatný. To nabízí větší flexibilitu s mnoha novými aplikacemi, včetně kalibrace 5osých strojů (dle ISO 10791--6) a statického monitorování.

Informace o produktech