Přeskočit navigaci

SPRINT™ – vysokorychlostní obrobková skenovací sonda

Nová generace skenovacího systému pro řídicí aplikace obráběcích strojů.

Systém SPRINT™ s unikátní technologií 3D snímače umožňuje mimořádně rychlé a vysoce přesné skenování na CNC obráběcích strojích.

Systém SPRINT™ s technologií Productivity+™

Systém SPRINT™ s technologií SupaScan

Vysokorychlostní měření

Systém SPRINT díky skenování umožňuje neuvěřitelné časové úspory při kontrole a přípravě práce na stroji. Tím zvyšuje dosažitelné ziskové a produktivní výrobní časy.

Nová sonda SPRINT 3D

Určování tvaru

Skenováním na stroji systémem SPRINT lze zjistit tvarové vady prvku, které by byly spínanou dotekovou opominuty.

SPRINT™- měření změn povrchu lopatek

Řízení procesu

Výsledky měření obrobku získaných systémem SPRINT napomáhá automaticky udržet procesy na stroji pod kontrolou.

Výsledky lze také zaznamenat pro další analýzu nebo pro účely kontroly kvality.

Zobrazení stavu povrchu

Nahrazení existujícího dotekového procesu

Ačkoli lze systém SPRINT použít jako přímou náhradu tradiční dotekové sondy, je možno rychlost a přesnost měření optimalizovat nahrazením existujícího dotekového procesu skenováním.

Lze dosáhnout ekvivalentních dat při minimalizaci času, potřebného pro integraci systému do existujícího nebo nového procesu.

Sprint 3D díl a sonda

Ultrarychlé snímání pro ustavení obrobku, monitorování stavu povrchu a tvaru.

Více informací o technologii SupaScan

Vyspělé 3D skenování pro průmyslové výrobní procesy.

Více informací o technologii Productivity+