Přeskočit navigaci

Společnost Renishaw uvádí první funkčně bezpečný absolutní otevřený optický snímač

ledna 2017

Společnost Renishaw rozšiřuje sortiment funkčně bezpečných (FS – functionally safe) snímačů novým absolutním otevřeným optickým snímačem RESOLUTE™ určeným pro odměřování polohy lineárních a rotačních os. Snímač RESOLUTE FS je variantou běžných snímačů řady RESOLUTE. Nabízí všechny výhody standardní varianty snímače RESOLUTE, ale navíc s certifikací FS.

Standardní snímač RESOLUTE je již v základním provedení navržen jako bezpečný. Ve snímači je totiž standardně integrován nezávislý algoritmus kontroly polohy. Tento základ významně usnadnil plnou shodu s požadavky na certifikaci FS a shodu s normami ISO 13849:2015 (výkonnostní úroveň D) a IEC 61508:2010 (SIL2). Plná certifikace FS je vyžadována jako záruka bezpečného používání funkcí safe stop 1 a 2, safe operating stop (SOS) a safe limited speed (SLS). Všechny tyto funkce vyžadují funkčně bezpečnou zpětnou vazbu snímače polohy. Praktickým příkladem činnosti funkce SLS je reakce systému na otevření zablokovaného krytu stroje během normálního provozu stroje. Funkce SLS omezí rychlost posuvu na 0,1 m/s a otáčky vřetena na 100 ot./min, čímž minimalizuje riziko poranění osob. Snímač RESOLUTE FS je aktuálně kompatibilní se sériovými komunikačními protokoly Siemens DRIVE-CLiQ. Kompatibilita s dalšími FS protokoly se očekává v budoucnu.

Snímač RESOLUTE společnosti Renishaw je nejpokročilejší jednodráhový absolutní optický snímač na světě. Poskytuje rozlišení až 1 nanometr, mimořádnou dlouhodobou spolehlivost, okamžitou funkčnost po zapnutí bez nájezdu do referenční polohy a vysokorychlostní výkon až 100 m/s. Řada snímačů RESOLUTE je ideální pro aplikace s pokročilým řízením pohybu. Nabízí plynulou regulaci rychlosti s nízkými cyklickými chybami < ±40 nm a mimořádnou polohovou stabilitu díky nízkému kolísání (šumu) < 10 nm RMS. Výhodami otevřených absolutních snímačů pro uzavřené konstrukce jsou velké rotační (úhlové) kroužky pro snadnou montáž, nízká setrvačnost, nízkoprofilové komponenty a eliminace opotřebení v místě dotyku. Snímače RESOLUTE je velmi snadné nainstalovat, zejména díky velkým nastavovacím tolerancím a integrovanému seřizovacímu LED indikátoru. Vysoká odolnost proti chybám čtení zašpiněné stupnice a ochrana IP64 nabízejí mimořádný výkon, který je oceňován zejména s narůstající délkou odměřovaných os v náročných průmyslových aplikacích.

Snímače RESOLUTE FS poskytují stejně mimořádnou výkonnost jako standardní snímače řady RESOLUTE, ale s přidanou jistotou vycházející z dodržení požadavků nejpřísnějších světových norem v oblasti funkční bezpečnosti.

*Dokument: Bezpečnost na prvním místě – algoritmy skutečně absolutního optického snímače RESOLUTE™ pro určování a kontrolu polohy

DRIVE-CLiQ je registrovaná ochranná známka společnosti Siemens.

Dokumenty ke stažení

Chcete-li získat více obrazů, videí nebo informací o společnosti Renishaw a jejích produktech, navštivte náš mediahub.