Přeskočit navigaci

Společnost Renishaw spouští nový unikátní všestranný měřící systém

Nový patentovaný měřicí systém Equator™ snižuje pořizovací náklady včetně nákladů na údržbu a příslušenství, lze jej naprogramovat pro použití s různými díly a jsou-li nutné změny, lze jej během několika minut přeprogramovat.

2. března 2011

Equator měří medicínskou komponentu Systém Equator představuje zcela novou alternativu k tradičnímu specializovanému měření a zaplňuje tak mezeru na trhu, kterou se nikdo nezabýval. Systém představuje více než jenom nový měřicí systém. Tato událost označuje uvedení první řady měřicích výrobků společnosti Renishaw.

Patentovaný nízkonákladový návrh systému, jedinečný v konstrukci a způsobu provozu systému, umožňuje vysokorychlostní porovnávací měření velkého počtu opracovávaných dílů. Byl vyvinut a ověřen v dílnách ve spolupráci s předními průmyslovými společnostmi se širokým rozsahem zaměření a použití.

Systém Equator byl koncipován a vyvíjen v úzké spolupráci s uživateli v automobilovém a leteckém průymslu a v medicíně. Výsledkem je rychlý, lehký a snadno opakovatelně použitelný měřicí systém. Obsluha přístroje je velice jednoduchá, lze říci, že jej lze provozovat pomocí jediného tlačítka. Equator může v průběhu směny měřit rozdílné výrobky bez jakéhokoliv přeseřizování. Příprava pro měření jiného typu součásti trvá pouze několik sekund.

Rychlejší a s vyšší opakovatelností

K vysokorychlostnímu skenování a vynikající opakovatelnosti využívá systém Equator strukturu „paralelní kinematiky“ Na základě jednoduše odstupňované a adaptabilní struktuře „paralelní kinematiky“, umožňuje unikátní patentovaný princip systému Equator vysokorychlostní skenování a rychlé přesuny mezi prvky, při zachování tuhosti zaručující vynikající opakovatelnost z bodu do bodu, nezbytnou pro přesné měření.

Instalace systému Equator netrvá déle než několik minut a obsluha může během několika sekund přepínat mezi měřením různých dílů. Změna konfigurace měřicího systému nutná kvůli změnám konstrukce výrobku nebo pro měření nového výrobku je nyní proveditelná za zlomek času, který by byl zapotřebí při konvenčním uživatelském měření, využívající komplexní průmyslový standard programování DMIS.

Snadný provoz, jednoduché programování

Systémy Equator jsou k dispozici se softwarem ve dvou úrovních: programovatelná verze určená pro výrobní inženýry ke tvorbě programů DMIS a levnější systém určený do dílen, který umožňuje spuštění těchto programů, ale brání obsluze provádět úpravy.

Equator Organiser – uživatelské rozhraní pro obsluhu ovládané jednoduše pomocí tlačítka Obě úrovně softwaru obsahují intuitivní uživatelské rozhraní pro obsluhu MODUS™ Organiser, který vyžaduje velmi krátké nebo žádné zaškolení, zatímco v programovatelném systému umožňuje komplexní programovací software MODUS™ Equator inženýrům rychlou tvorbu měřicích programů určených pro jakýkoliv díl - jednoduchý nebo komplexní, prizmatický nebo obecný. Systém MODUS Equator obsahuje schopnost snadného programování měření skenováním nebo pomocí dotykových bodů s využitím kompaktní skenovací sondy Renishaw SP25 odpovídající průmyslovým standardům. Pomocí skenování lze naměřit tisíce datových bodů a určit tak prvek a umožnit analýzu skutečného tvaru jakéhokoliv prvku.

Zapojením modulu dodaného s programovatelným systémem do systému určeného pro dílny, lze na tomto systému aktivovat plně funkční možnost programování a umožnit tak inženýrům upravovat programy, ale zároveň si zachovat kontrolu.

Tepelná stabilita

Inovativní měřicí technologie systému Equator s vysokou opakovatelností je založena na tradičním porovnání vyráběných dílů s referenčním vzorovým obrobkem. Překalibrování je stejně rychlé jako měření vyráběného dílu a okamžitě kompenzuje jakékoliv změny v teplotních podmínkách prostředí dílny. Systém Equator lze využít v továrnách s širokým rozsahem teplot - jednoduše proveďte novou kalibraci a systém se nastaví do „nulové polohy“, připravený pro opakovatelné porovnání se vzorovým dílem.

Sledovatelnost kalibrovaných CMM

Vzorové obrobky nemusí být nákladné na zakázku vyrobené díly jako u tradičního měření. Vezměte vyrobený díl a změřte jej na souřadnicovém měřicím stroji (CMM) a určete odchylky dílu od výchozích hodnot z CAD nebo výkresu. Výsledky z jakéhokoliv CMM, pracujícího s jakýmkoliv programovacím softwarem CMM, lze nakonfigurovat k přímému použití se softwarem Equator.

Nakalibrované absolutní hodnoty přesnosti CMM (často měřeny v místnostech s řízenou teplotou zajišťující přesnost) lze „použít“ na systémy v dílně a poskytnout tak návaznost kalibrace na měření systému Equator. Po zavedení souboru kalibrace do softwaru systému Equator, lze měření provedená v systému Equator porovnávat s nominálními hodnotami v CAD nebo výkresu. Tato funkce umožňuje skutečné řízení výroby pomocí aplikací SPC.

Systém Equator controller

Systém Equator controller, zahrnutý do nákupní ceny všech systémů Equator, je výkonný speciální řídicí systém poskytující bezpečné a robustní prostředí ke spuštění softwaru měřícího systému Equator. Podobá se řídicím systémům obráběcích strojů, s možností spustit speciální aplikace systému Equator v prostředí systému Windows. Řídicí systém navržený pro systém Equator zahrnuje všechny nezbytné elektronické panely a software v jednom balení. Uživatel je oprávněn vytvářet a spouštět aplikace měření DMIS, měnit nastavení měření a přenášet data nebo aplikace.

Pro provoz systému Equator není nutné další PC, což snižuje náklady zákazníka a eliminuje možnost nekompatiblity nebo nepředvídatelných situací, vyplývajících z širokých rozdílů v architekturách PC.

Nízkonákladové upínací přípravky

V porovnání se specializovaným měřením systém Equator významně snižuje náklady na upínací přípravky. Pomocí upínacích přípravků, které umístí obrobky do 1 mm od místa měřeného vzorového obrobku, což nemá významný vliv na opakovatelnost systému a stanovením orientace obrobku a nulové roviny samotného obrobku je odstraněna potřeba nákladných přesných upínacích přípravků.

Integrovaná výměna doteků

Pomocí speciálního zásobníku systému Equator, zahrnutého v nákupní ceně systému Equator, dosahuje systém vyšší všestrannosti a umožňuje automatizované výměny dotyků SM25 v průběhu cyklu. Moduly SM25 odpovídají průmyslovým standardům CMM sond SP25 a umožňují uživatelům systému Equator přepínání mezi konfiguracemi dotyků bez kalibrace při každém přepnutí. Do zásobníku lze kdykoliv vložit až šest konfigurací dotyků. Lze je použít na složitě tvarované obrobky nebo na více obrobků s různými tvary.

Možnosti automatizace

Systém Equator lze integrovat do automatických buněk pomocí volitelného rozhraní I/O a připojit jej k robotu nebo pomocí odesílání výsledků měření do aplikace SPC. Některé aplikace SPC nabízejí také možnost připojení k určitým moderním obráběcím strojům a aktualizaci hodnoty korekce, umožňující tak skutečně automatizované řízení výroby.

Univerzální měřicí systém™

Systém Equator má unikátní konstrukci, metodu výroby a již změnil myšlení stovek výrobních inženýrů, a stal se tak novou volbou měření. Ve spojení se všestranností a opakovatelností se zdá, že systém Equator přináší změnu do světa měření.

Další informace o produktech jsou k dispozici na webové adrese www.renishaw.cz/gauging

Materiály ke stažení

Na všechny obrázky a texty se vztahuje autorské právo společnosti Renishaw

Nové zprávy

Zaregistrujte se k pravidelnému odběru nových zpráv vydávaných společností Renishaw