Přeskočit navigaci

Společnost Renishaw na veletrhu EMO Hannover 2017 představí nové příslušenství pro multisenzorový systém REVO® - sondu pro měření drsnosti povrchu

Červen 2017

Společnost Renishaw, přední světový výrobce měřicích sond pro souřadnicové měřicí stroje, představí na veletrhu EMO Hannover 2017 (18.–23. září, hala 6, stánek B46) novou, významně inovovanou sondu SFP2 pro měření drsnosti povrchu. Sonda SFP2 je určena k použití se systémem pětiosého měření REVO na souřadnicových měřicích strojích.

Sonda SFP2 rozšiřuje schopnosti souřadnicových měřicích strojů vybavených systémem REVO o měření drsnosti povrchu. Systém REVO umožňuje měřit dílce dotekovým způsobem, vysokorychlostním kontaktním skenováním a bezkontaktním optickým způsobem na jednom souřadnicovém měřicím stroji.

Možnost kombinace všech výše uvedených metod kontroly rozměrů s měřením drsností povrchu přímo na souřadnicovém měřicím stroji představuje bezkonkurenční výhody proti tradičním metodám měření se samostatnými procesy. Automatické měření drsnosti povrchu sondou SFP2 nabízí ve spojení s technologií pětiosého měření výrazné úspory času měření, snížení manipulace s měřenými dílci a kratší návratnost investic vynaložených na pořízení souřadnicového měřicího stroje.

Systém SFP2 se skládá ze sondy a výměnných modulů. Je kompatibilní s ostatními prvky systému REVO včetně možnosti automatické výměny jednotlivých prvků. Souřadnicový měřicí stroj se díky tomu mění ve flexibilní měřicí centrum schopné optimálním nástrojem zabezpečit změření téměř libovolné měřicí úlohy. Data získaná z více snímačů jsou automaticky vztažena ke stejné referenční základně.

Systém měření drsnosti povrchu je stejně jako ostatní prvky systému REVO kompatibilní s protokolem I++ DME. Všechny uživatelské funkce zajišťuje metrologický software MODUS™ společnosti Renishaw.

Pětiosý měřicí systém REVO je jediný skenovací systém pro souřadnicové měřicí stroje, který snímá data z měřeného dílce souvislým pohybem tří os stroje a dvou os hlavy. Systém REVO svými 2D a 3D dotekovými sondami, sondami pro měření drsnosti povrchu a bezdotekovými optickými sondami přináší do měření obrobků na souřadnicových měřicích strojích dramatické výhody v oblasti rychlosti a přesnosti.

Od 18. do 23. září si budou moci návštěvníci prohlédnout nový systém SFP2 na stánku společnosti Renishaw na veletrhu EMO Hannover 2017.

Dokumenty ke stažení

Chcete-li získat více fotek, videí nebo informací o společnosti Renishaw a jejích produktech, navštivte na webu část Média.