Přeskočit navigaci

Sonda RFP fringe probe pro systém REVO®

Optická sonda RFP pro systém REVO přináší na souřadnicový měřicí stroj možnost měření strukturovaným světlem.

Kontrola strukturovaným světlem na 5osé měřicí platformě CMM

Sonda RFP zvyšuje multisenzorovou schopnost systému REVO přidáním bezkontaktní strukturované optické kontroly do stávajícího sortimentu, který nyní nabízí pět vyměnitelných skupin sond, každou specificky navrženou s cílem maximalizovat výhody pětiosého pohybu a neomezeného polohování.

Sonda RFP umožňuje kontrolu libovolných povrchů a složitých geometrických tvarů definovaných vysokou hustotou měřicích bodů.

Fringe sonda REVO RFP při kontrole automobilové součásti

Vlastnosti a výhody sondy RFP

  • Na rozdíl od jiných bezkontaktních systémů kontroly strukturovaným světlem sonda RFP fringe probe nevyžaduje referenční značky pro spojení dat z různých oblastí, protože to systém REVO provádí automaticky.
  • Automatická kompenzace expozice zaručuje optimální výsledky pro různé materiály, barvy povrchu a textury bez potřeby matných povlaků.
  • Dva softwarové nástroje se snadným ovládáním umožňují plánování kontroly a možnost digitalizace.
    • Nástroj pro plánování RFP slouží pro plánování a generování DMIS programů z CAD modelu.
    • Digitalizační software RFP shromažďuje data z dílců bez CAD modelů, jako součást procesu reverzního inženýrství.
Sonda RFP fringe probe pro REVO v leteckém průmyslu

Sonda RFP fringe probe

Díky vysoké hustotě dat a vysoké rychlosti snímání poskytuje sonda RFP vysoce přesné výsledky měření topologie povrchu.

Sonda promítá vzor proužků na povrch dílce a kamera sondy snímá odchylku ve vzoru proužků, aby bylo možné vytvořit mračno (cloud) vysoce hustých bodů dat 3D povrchu. Mračno dat je následně vyhodnoceno 3D metrologickým softwarem, který poskytne výsledky kontroly.

Sonda RFP je napájena 5osou měřicí technologií REVO a poskytuje vysoce přesná měření na platformě CMM s neomezeným polohováním. Data ze všech snímačů REVO jsou automaticky vztažena ke společnému nulovému bodu a kombinována s daty ze všech ostatních snímačů REVO-2, což násobí měřicí možnosti jednoho CMM.

Sonda RFP1 REVO fringe probe

Sonda RFP fringe probe pro REVO v akci

Rozšířená záruka

Pro váš klid nabízíme pro CMM produkty až tříletou záruku. Rozšíření záruky lze sjednat během prvních tří měsíců od zakoupení. Další informace vám sdělí váš prodejce.

Informace o produktech