Přeskočit navigaci

Software pro systémy laserového spékání kovů (3D tisk kovů)

Software pro přípravu stavby dílu a monitorování systémů aditivní výroby společnosti Renishaw.

Otevřené materiálové parametry

Různé materiály mají specifické charakteristiky tavení. Software Renishaw proto poskytuje uživatelům volnost při optimalizaci nastavení stroje tak, aby parametry vyhovovaly zpracovávanému materiálu a geometrickým tvarům.

Optický řídicí systém Renishaw

Řídicí software Renishaw je modul, určený pro řízení optických funkcí systémů aditivní výroby. Byl vyvinut ve společnosti Renishaw a představuje plně integrovaný systém pro řízení laseru, zvýšení přesnosti stavby dílu, definování prvků a povrchové úpravy.

Kontaktujte společnost Renishaw pro více informací

Software Renishaw pro přípravu souborů a Renishaw Build Processor pro Magics™ lze zakoupit přímo os společnosti Renishaw. Pro informace o licenčních možnostech se spojte s vaší místní pobočkou.

Kancelář Renishaw ve Vašem regionu