Přeskočit navigaci

Software Organiser

Uživatelsky přátelský software pro dílenskou obsluhu ke spouštění programů a snadné řízení procesů.

Dílenský software Organiser

Organiser s reportem vyhovuje/nevyhovuje

Organiser je intuitivní software pro snadnou obsluhu zařízení. Nabízí přehledný výběr a spouštění programů a jednoduchou tvorbu měrových reportů s minimálním nebo vůbec žádným zaškolením. Pro každou součást se vytvoří spouštěcí obrazovka, která operátorovi umožňuje zahájit měření jediným kliknutím myši.

Srozumitelné ikony v logické posloupnosti ukazují, zda je systém v režimech master nebo měření a zvýrazňují tlačítko start společně s jinými funkcemi. Když program pracuje, je zobrazen zbývající čas měření, společně s tlačítkem stop na obrazovce. Po dokončení měření lze zobrazit okno vyhodnocení Vyhovuje či Nevyhovuje, společně s počtem prvků, které jsou v rámci tolerance.

Aplikace Process Monitor zobrazuje tabulku historie naměřených hodnot prvku/prvků a graf využití tolerančního pásma pro každý měřený prvek. Umožňuje také správu procesu masteringu na základě teploty, času nebo počtu měřených součástí. Neocenitelnou funkcí pro řízení výrobního procesu je možnost sledování historie naměřených rozměrů dílů.

Volba programu

MODUS Organiser - obrazovka programů dílců

Organiser umožňuje snadné spouštění kontrolních programů. Podobné dílce lze seskupovat do složek. Programy a složky lze na obrazovce snadno prohlížet a vybírat kliknutím myši.

Programy součástí je možno identifikovat podle čísel součástí, podle fotografií dílců nebo vybírat čtečkou čárového kódu. Výběr správného měřicího programu je díky tomu velmi snadný.

Spuštění programu

Čítač Organiser 35

Při prvním spuštění musí být systém Equator 'vynulován' změřením master part dílu. Operátor umístí do přístroje Equator vhodný upínací přípravek s upínací deskou a založí do upínacího přípravku master part (který je uložen v blízkosti systému Equator, aby byl vystaven okolní teplotě dílny).

Organiser spustí režim master a po dokončení cyklu masteringu se automaticky přepne do režimu měření. Nyní budou průběžně měřeny produkované dílce, dokud nebude znovu vyžadován remastering. Ten lze provést ručně nebo spravovat funkcí Process Monitor.