Přeskočit navigaci

Software Ballbar 20 pro systémy QC20-W a QC10

Výkonný a snadno použitelný software, který podporuje funkci 220° partial arc testing (pouze se systémem QC20-W a doplňkovým hardwarem) a volumetrickou diagnostiku.

Zdokonalený software poskytuje větší flexibilitu testování a reportingu.

Software Ballbar 20 byl vyvinut pro použití s bezdrátovým systémem ballbar QC20-W. Je však také kompatibilní se stávajícími systémy Ballbar QC10 a může dokonce používat stávající testovací soubory a šablony Ballbar 5. To znamená, že můžete používat stejný program, i když používáte ballbary QC10 a QC20-W.

Nové funkce

  • Ballbar 20 Volumetrická diagnostika – Umožňuje výběr 3 testovacích souborů z ortogonálních rovin a jejich současné zobrazení na jedné stránce. Nová analýza vyhledá celkové maximální a minimální hodnoty kruhovitosti, ze kterých určí kulovitost, a rovněž zobrazí výsledky jednotlivých testů kruhovitosti. (Poznámka: Volumetrická analýza pracuje pouze se soubory dat testů, shromážděnými softwarem Ballbar 20).
  • Nejnovější normy – K dispozici je diagnostika dle ISO 230-4:2005 a ANSI/ASME B5.54-2008, přičemž je zachována možnost analyzovat podle předchozích vydání těchto norem.
  • Export a import složek a souborů strojů – Servisní technici mohou snadno aktualizovat a sdílet data uložená v centrálním/sdíleném adresáři.
  • Funkce „klonování“ stroje – Usnadňuje vytvoření několika podobných strojů výběrem stávajícího stroje a jeho následným klonováním a editováním.
  • Opakované/vícenásobné testy (jen v režimu Správce) – Uživatel může provést zvolený počet po sobě jdoucích testů s automatickým ukládáním datových souborů (a inkrementováním referenčního názvu souboru).
  • Uživatelem definovaná cesta k datovému souboru – Odstraňuje problémy s přístupem správce k datům uloženým ve složkách Programové soubory (řešení ochranných prvků ve Windows Vista).

Klíčové vlastnosti

Komplexní testování a reporting

Ballbar 20 umožňuje nastavení a spouštění testů ballbar, buď jako „jeden z“, nebo použitím uživatelsky definované šablony testu. Získaná data lze zobrazit jako analytické přehledy podle různých mezinárodních norem, např. ISO 230-4, ANSI B5.54 apod., nebo ve formátu komplexní analýzy Renishaw.

Software Ballbar 20, kromě grafického zobrazení, zařadí každou diagnostikovanou chybu v závislosti na jejím vlivu na celkovou přesnost stroje, což je jasně uvedeno současně s hodnotou polohové tolerance. 

Historie provozních parametrů stroje

Použití zákazníkem definované šablony umožňující hodnocení LFL (like for like) jasně ukáže, kolik výkonových charakteristik stroje změřených systémem ballbar (např. kruhové a radiální odchylky dle ISO 230-4, polohová tolerance, kolmost, axiální vůle apod.) se změnilo za určitou dobu. Stručně řešeno, software vytvoří kompletní "zprávu o zdravotním stavu stroje"!

Grafy zřetelně zvýrazní trendy, takže lze předem plánovat požadavky na údržbu. Nespojitosti v grafech pomáhají diagnostikovat závady po havárii stroje.

Pro každou charakteristiku měřenou systémem ballbar QC20-W lze také nastavit toleranční pásmo přípustné pro daný stroj a proces. Po nastavení se tyto tolerance zobrazují v grafech historie a lze je rovněž použít k okamžité kontrole výsledků každého provedeného testu Ballbar. 

Generátor NC-programu pro test 

Tato funkce umožňuje rychlé a automatické generování NC-programu pro provedení ballbar testu. Stačí určit požadovaný test a zvolit typ řídicího systému stroje. Software obsahuje několik typů předdefinovaných řídících systémů. Další typy však lze přidávat a upravovat). Jediným kliknutím pak vygenerujete program pro případnou další editaci a přenos do CNC. Generované programy lze ukládat pro pozdější použití.

Ballbar Simulátor

Předpovídá vliv údržby a seřízení na provozní parametry stroje.

Umožňuje uživateli, aby na obrazovce viděl výsledky testů a měl nástroj pro změnu geometrie stroje, vůle a dynamických parametrů, a mohl tak vyzkoušet vliv scénářů „co se stane, když“ na tvaru grafu a na hodnotách kruhovitosti a polohové tolerance. Veškeré změny probíhají pouze v simulačním režimu bez rizika poškození originálních testovacích dat. 

Vícejazyčná podpora

Software Ballbar 20 podporuje následující jazykové verze: angličtinu, češtinu, francouzštinu, němčinu, italštinu, portugalštinu, ruštinu, španělštinu, japonštinu, korejštinu, čínštinu, polštinu, turečtinu, švédštinu a maďarštinu.

Povšimněte si, že Ballbar 20 umožňuje generování zpráv v alternativním jazyce, nezávisle na funkčním jazyku softwaru. To je ideální v případě, že potřebujete předávat zprávy z testování zahraničním zákazníkům.

Volitelné uživatelské režimy

Použití softwaru Ballbar 20 je jednoduché. Díky možnosti nastavení 3 různých provozních režimů můžete ovládání softwaru upravit tak, aby vyhovovalo potřebám, úrovni kvalifikace a oprávnění pracovníků obsluhy.

  • Rychlý test – Režim pro jednorázové testování strojů s různým nastavením.
  • Operátor – Režim k pravidelnému porovnávacímu testování stavu stroje. Předdefinované šablony testů urychlují kontrolu stroje a zaručují konzistenci nastavení.
  • Správce – Režim s úplným přístupem k nastavení, úpravě a organizování dat stroje.

Galerie snímků

Stažení softwaru