Přeskočit navigaci

Software Ballbar 20

Výkonný a snadno použitelný software, který podporuje funkci 220° partial arc testing (pouze se systémem QC20 a doplňkovým hardwarem) a volumetrickou diagnostiku.

Zdokonalený software poskytuje větší flexibilitu testování a reportingu.

Software Ballbar 20 byl vyvinut pro použití se systémem ballbar QC20. Je však také kompatibilní se stávajícími systémy Ballbar QC10 a může dokonce používat stávající testovací soubory a šablony Ballbar 5. To znamená, že můžete používat stejný program, i když používáte ballbary QC10 a QC20

Hlavní přínosy

  • Ballbar 20 Volumetrická diagnostika – Umožňuje výběr 3 testovacích souborů z ortogonálních rovin a jejich současné zobrazení na jedné stránce. Nová analýza zjistí celkové hodnoty max. a min. kruhovitosti, ze kterých určí kulovitost, a rovněž zobrazí výsledky jednotlivých testů kruhovitosti. (Poznámka: Volumetrická analýza pracuje pouze se soubory dat testů, shromážděnými softwarem Ballbar 20).
  • Nejnovější normy – K dispozici je diagnostika dle ISO 230-4:2005 a ANSI/ASME B5.54-2008, přičemž je zachována možnost analyzovat podle předchozích vydání těchto norem.
  • Export a import složek a souborů strojů – Servisní technici mohou snadno aktualizovat a sdílet data uložená v ústředním/sdíleném adresáři.
  • Funkce „klonování“ stroje – Usnadňuje vytvoření několika podobných strojů výběrem stávajícího stroje a jeho následným klonováním a editováním.
  • Opakované/vícenásobné testy (jen v režimu správce) – Uživatel může provést zvolený počet po sobě jdoucích testů s automatickým ukládáním datových souborů (a inkrementováním referenčního názvu souboru).

Klíčové vlastnosti

Komplexní testování a reporting

Ballbar 20 umožňuje nastavení a spuštění testů ballbar, buď jako „jeden z“, nebo použitím uživatelsky definované šablony testu. Nasnímaná data lze zobrazit jako analytické přehledy podle různých mezinárodních norem, např. ISO 230-4, ANSI B5.54 apod., nebo ve formátu komplexní analýzy Renishaw.

Software Ballbar 20, kromě grafického zobrazení, zařadí každou diagnostikovanou chybu v závislosti na jejím vlivu na celkovou přesnost stroje, což je jasně uvedeno současně s hodnotou polohové tolerance.

Historie provozních parametrů stroje

Použití zákazníkem definované šablony umožňující hodnocení LFL (like for like) jasně ukáže, kolik výkonových charakteristik stroje změřených systémem ballbar (např. kruhové a radiální odchylky dle ISO 230-4, polohová tolerance, kolmost, axiální vůle apod.) se změnilo za určitou dobu. Stručně řešeno, software vytvoří kompletní "zprávu o zdravotním stavu stroje"!

Grafy zřetelně zvýrazní trendy, takže lze předem plánovat požadavky na údržbu. Nespojitosti v grafech pomáhají diagnostikovat závady po havárii stroje.

Pro každou charakteristiku měřenou systémem ballbar QC20 lze také nastavit toleranční pásmo, přípustné pro daný stroj a proces. Po nastavení se tyto tolerance zobrazují v grafech historie a lze je rovněž použít k okamžité kontrole výsledků každého provedeného testu Ballbar.

Generátor NC-programu pro test

Tato funkce umožňuje rychlé a automatické generování NC-programu pro provedení ballbar testu. Stačí určit požadovaný test a zvolit typ řídicího systému stroje. Software obsahuje několik typů předdefinovaných řídících systémů. Další typy však lze přidávat a upravovat). Jediným kliknutím pak vygenerujete program pro případnou další editaci a přenos do CNC. Generované programy lze ukládat pro pozdější použití.

Ballbar Simulátor

Předpovídá vliv údržby a seřízení na provozní parametry stroje.

Umožňuje uživateli, aby na obrazovce viděl výsledky testů a měl nástroj pro změnu geometrie stroje, vůle a dynamických parametrů, a mohl tak vyzkoušet vliv scénářů „co se stane, když“ na tvaru grafu a na hodnotách kruhovitosti a polohové tolerance. Veškeré změny probíhají pouze v simulačním režimu bez rizika poškození originálních testovacích dat.

Vícejazyčná podpora

Software Ballbar 20 zahrnuje podporu následujících jazyků: angličtina, čeština, francouzština, němčina, italština, portugalština, ruština, španělština, japonština, korejština, čínština, polština, turečtina, švédština a maďarština.

Povšimněte si, že Ballbar 20 umožňuje generování zpráv v alternativním jazyce, nezávisle na funkčním jazyku softwaru. To je ideální v případě, že potřebujete předávat zprávy z testování zahraničním zákazníkům.

Volitelné uživatelské režimy

Použití softwaru Ballbar 20 je jednoduché, avšak pomocí 3 různých provozních režimů můžete upravit možnosti přístupu, aby vyhovovaly vašim potřebám, úrovni kvalifikace obsluhy a oprávnění.

  • Rychlý test – Režim pro jednorázové testování strojů s různým nastavením.
  • Operátor – Režim k pravidelnému porovnávacímu testování stavu stroje. Předdefinované šablony testů urychlují kontrolu stroje a zaručují konzistenci nastavení.
  • Správce – Režim s úplným přístupem k nastavení, úpravě a organizování dat stroje.

Galerie snímků

Systémové požadavky

Operační systémWindows 10 64-bitů (verze 1803 nebo vyšší) a Windows 11 64-bitů
Prostor na diskuMinimálně 2 GB volné kapacity
Dostupná RAMMinimálně 2 GB volné kapacity
Rozlišení obrazovkyMinimálně 1024 x 768 nebo více
PDF prohlížeč
.NET Framework 4.8
Visual C++ runtimy pro 2019