Přeskočit navigaci

Snímací systémy

Společnost Renishaw nabízí jedinečný sortiment sond, od spínacích dotekových sond až po unikátní 5osou měřicí technologii REVO®. Pro každou měřicí úlohu můžete najít vhodnou měřicí sondu Renishaw.

Měřte jinak

Hlavice REVO snímá motorový blok motocyklu Unikátní 5osý měřicí systém REVO nabízí bezprecedentní rychlost měření, kratší kalibrační časy a flexibilní polohování, kterému se systémy s indexovatelnou hlavicí nebo pevné snímací systémy nemohou rovnat.

Díky inovativní technologii umožňuje systém REVO měřit tvarové plochy s vyšším měřicím výkonem a s menším množstvím zásahů obsluhy. Automatická výměna snímacích doteků a měřicích modulů umožňuje zjednodušit a zrychlit i ty nejsložitější měřicí úlohy.

Díky stavebnicové koncepci nabídne systém REVO v budoucnu i další typy snímačů. Prvním z nich je sonda pro měření drsnosti povrchu. Poprvé v historii je tak možné integrovat do měření na souřadnicovém měřicím stroji i úlohy dosud prováděné výhradně manuálním způsobem.

Flexibilní skenování

SP25M Jedinečný sortiment sond Renishaw zahrnuje také kontaktní skenovací systémy. Jejich představitelem, je skenovací sonda SP25M. Používá se ve spojení s indexovatelnou hlavicí PH10. Díky možnosti automatické výměny doteku a snímače nabízí vysoký měřicí výkon. Je vhodná pro velké množství měřicích úloh.

Používejte svou hlavu! Je to nesrovnatelně lepší

Pohyb pětiosé sondy PH20 PH20 je dalším inovativním měřicím systémem společnosti Renishaw, který zásadně mění výkonnost souřadnicových měřicích strojů. Technologie pětiosého měření je díky PH20 dostupná i pro aplikace dotekového měření na měřicích strojích všech velikostí.

Unikátní způsob snímání pohybem hlavice PH20 umožňuje snímat jednotlivé body z povrchu dílce pohybem hlavice zatímco osy měřicího stroje stojí. Díky rychlému otáčivému pohybu hlavy jsou měřicí body nasnímány rychleji a s větší přesností a opakovatelností. Kromě toho pětiosý pohyb eliminuje dobu potřebnou k indexování hlavy. Současně toto zvýšení rychlosti zpravidla zvýší výkon až trojnásobně oproti běžným systémům.

Dotekové měření s polohováním

RTP20 s plným zásobníkem

Spínací dotekové sondy Renishaw jsou vnímány jako průmyslový standard v měření. Jsou určeny zejména pro měřicí úlohy vyžadující snímání jednotlivých bodů.

Sondy TP20 s výměnnými moduly umožňují automatizaci měřicího procesu V kombinaci s indexovatelnými hlavicemi PH10T nebo RTP20 umožňují sondy TP20 flexibilní přístup k jakémukoliv měřenému prvku na dílci (obrázek vpravo).

Sondy TP200 mají podobné vlastnosti, avšak díky polovodičové tenzometrické technologii nabízejí ještě přesnější měření a delší životnost.

Využijte potenciál svého souřadnicového měřicího stroje

Přečtěte si dokument popisující příležitosti, jak zvýšit schopnost a výkonnost měření stávajících souřadnicových měřicích strojů doplněním nejmodernějšího softwaru, řídicích systémů a snímacích technologií.

Zjistěte více

  • Zprávy:  Využijte potenciál svého souřadnicového měřicího stroje Zprávy: Využijte potenciál svého souřadnicového měřicího stroje

    Měření je životně důležité v jakémkoli výrobním oboru, protože poskytuje důležité informace pro řízení procesů a kontrolu výrobků. Avšak starší souřadnicové měřicí stroje se mohou stát slabinou, pokud neudrží krok s měnícími se nároky na měření. Nové snímací sondy, řídicí systémy a software teď otevírají nové možnosti v modernizacích stávajících souřadnicových měřicích strojů. Původní stroj nabídne po modernizaci vyšší přesnost, rychlejší měření, větší podíl automatizace a nové schopnosti, včetně výhod programování CAD modelů. V současném ekonomickém klimatu má modernizace dobrý ekonomický a ekologický smysl.