Přeskočit navigaci

Servis, novou kalibraci a opravy

Společnost Renishaw nabízí úplné spektrum služeb, včetně oprav a kalibrací, nezbytných k zajištění trvalé přesnosti vašeho zařízení.

Servis a opravy

Před vrácením jednotek k opravě nebo výměně se spojte s vaší místní pobočkou společnosti Renishaw. Aby narušení vašeho provozu bylo minimální, vždy se pokud možno snažte vyřešit problémy nejdříve telefonicky nebo e-mailem, než se rozhodnete odeslat díl k opravě.

Havárie se stávají a systémy se při používání opotřebovávají. Ať je důvod jakýkoli, můžete se spolehnout, že společnost Renishaw nabízí úplné spektrum možností servisu a oprav. Kromě standardních oprav jsou u několika položek jako varianta umožňující úsporu nákladů dostupné jednotky služby Repair By Exchange (RBE).  

Pro starší jednotky (ML10, EC10 a QC10) jsou k dispozici nabídky upgradu na zcela nový systém Renishaw. Úplné informace o rozsahu a ceně těchto služeb vám sdělí místní pobočka společnosti Renishaw.

Proč znovu kalibrovat?

Váš měřicí systém společnosti Renishaw je přesné zařízení. I při vzorné péči může opotřebení a nestabilita mechanických a elektrických součástí ovlivnit přesnost měření a případně způsobit, že hodnoty budou mimo požadovanou přesnost.

V souladu s většinou požadavků na zajištění jakosti společnost Renishaw doporučuje pravidelnou opakovanou kalibraci komponentů systémů Renishaw, abyste získali důvěru, že systém je schopen poskytnout specifikovanou přesnost měření.

Veškeré kalibrace společnosti Renishaw také umožňují ověření přesnosti podle národních a mezinárodních norem. Je to požadavek daný systémy zajištění jakosti u mnoha zákazníků.

Ve srovnání s investicí do měřicího systému, personálu a postupů, s jejichž pomocí je provozován, je opakovaná kalibrace nejmírnějším dalším nákladem a mohla by předejít daleko dražším a vážnějším problémům, které se objeví později.


Intervaly rekalibrace a vybavení

Všechny laserové a ballbar systémy vrácené společnosti Renishaw k rekalibraci či opravě (kdy se po opravě provádí rekalibrace) jsou překalibrované za použití stejných prostředků a postupů, jako při původní kalibraci ve výrobním podniku. Kompenzátory vlivu prostředí a snímače jsou kalibrovány přímým srovnáním měření s referenčním systémem při jednotné okolní teplotě a tlaku.

Pravidelné intervaly kalibrace společnosti Renishaw jsou založeny na „standardním" používání systému za normálních provozních podmínek.

ProduktXM-60XL-80/ML10XC-80/EC10XR20-WQC20-W/QC10
Interval2 roky3 roky1 rok3 roky1 rok
ZávodUK†UK†, USA†, Německo†, Japonsko**, Šanghaj PRC‡UK†, USA†, Německo†, Japonsko**, Šanghaj PRC‡UK†, USA†UK†, USA†, Německo†, Brazílie, Rusko, Šanghaj PRC‡

† NPL sledovatelnost
‡ NIM sledovatelnost
** Ve spojení s akreditovanými laboratořemi třetí strany v Japonsku

V reakci na poptávku místního trhu má pobočka společnosti Renishaw v USA akreditaci A2LA podle ISO17025. Tato pobočka a její služby jsou v současnosti k dispozici pouze zákazníkům v USA.

Dokumentace