Přeskočit navigaci

RMI-QE

CNC obráběcí stroje, které používají rádiové obrobkové sondy pro kontrolu obrobku nebo rádiové nástrojové sondy, vyžadují pro přenos signálu rádiový interface (jako je RMI-QE). RMI-QE, který funguje jako kombinovaný rádiový transceiver a interface, převádí signály z RMP do výstupů beznapěťového relé SSR pro přenos do řídicí jednotky CNC stroje.

RMI-QE určen pro montáž do pracovního prostoru stroje.

Použití RMI-QE individuální bezdrátové zapnutí a následný provoz až čtyř RMP druhé generace, dovolující řadu kombinací rádiových inspekčních sond a/nebo rádiových nástrojových sond, použitých na stejném stroji.

Brožura

Katalogový list

Instalační příručky

Stručná příručka

Prohlášení o shodě