Přeskočit navigaci

RMI-Q

CNC obráběcí stroje, které používají rádiové obrobkové sondy pro kontrolu obrobku nebo rádiové nástrojové sondy, vyžadují pro přenos signálu rádiový interface (jako je RMI-Q). RMI-Q, který funguje jako kombinovaný rádiový transceiver a interface, převádí signály z RMP do výstupů beznapěťového relé SSR pro přenos do řídicí jednotky CNC stroje.

RMI-Q je určen pro montáž do pracovního prostoru stroje.

Použití RMI-Q umožňuje individuální bezdrátové zapnutí a následný provoz až čtyř RMP druhé generace, dovolující řadu kombinací rádiových inspekčních sond a/nebo rádiových nástrojových sond, použitých na stejném stroji.

Stručná příručka

PROHLÁŠENÍ ES O SHODĚ