Přeskočit navigaci

Datově řízená výroba

Uvolněte možnosti Vašich výrobních dat s aplikací Renishaw Central

Renishaw Central

 • Připojitelnost
 • Důslednost
 • Řídící systém

Cesta k průmyslu 4.0 ... počátkem všeho jsou data

Trendy směřují k transformaci výrobního průmyslu včetně prediktivní analýzy, umělé inteligence a zvýšeného využívání propojených systémů.

Základem všech těchto systémů jsou data.

Většina výrobců již má přístup k metrologickým datům, avšak na Vaší cestě k průmyslu 4.0 budete s pomocí Renishaw Central schopni tato data důsledně využívat. Portfolio průmyslové metrologie a produktů aditivní výroby (AM) společnosti Renishaw, které lze používat v celém rozsahu výrobních procesů, poskytuje správná data ve správný čas, což Vám umožní řídit výrobní procesy.

Renishaw Central

Platforma výrobních dat Renishaw Central představuje důslednou metodu propojení Vašich měřicích a výrobních zařízení Renishaw, což usnadňuje zavedeným výrobním systémům přístup k datům zařízení Renishaw. Použijte Vaše vlastní pokročilé systémy pro prezentaci a reakci na data zařízení, procesů a dílců k dosažení konzistentní kapacity a produktivity.

Ikona aplikace Renishaw Central

Připojitelnost

Propojením fyzických výrobních procesů s digitální technologií získáte možnost rozhodovat o zdokonalení procesů v prostředí dílny nebo na Vašich mobilních zařízeních.

Důslednost

Důsledným přístupem k informacím o vybavení a procesech získáte cenný pohled na Vaši výrobu, a to jak v současnosti, tak historicky.

Řídící systém

Zavedením výrobních informací ze souřadnicových měřicích strojů, obráběcích strojů, systémů Equator nebo AM systémů zpět do procesů docílíte výroby v uzavřené smyčce.

Jak systém funguje

Aplikace Renishaw Central poskytuje odběratelům dat Renishaw vrstvu ukládání a rozhraní, obsahující aktuální informace o stroji a zakázce, včetně metrologie, dat o stavu stroje a upozornění. Tyto informace jsou zákazníkům dostupné několika způsoby, včetně standardního výstupu (jako je MTConnect), Renishaw Central Programmable Interface a prostřednictvím vizualizace základních dat pomocí řady informativních i analytických webových stránek.

Graf architektury Renishaw Central

Renishaw Central umožňuje:

 • ukládat a vizualizovat data
 • používat data v digitálních systémech
 • používat standardní připojení

Začněte svoji cestu k průmyslu 4.0

 Žádost o více informací

Správné informace na správném místě a ve správný čas

Metrologická data

 • Rozměrová data a tolerance
 • Vytěžená data
 • Informace snímačů

Data využití

 • Stavy zařízení v reálném čase
 • Ovládací panely využití strojů
 • Hlášení o výkonu

Data výstrah

 • Výstrahy pro bezobslužné obrábění
 • Upozornění na chyby
 • Preventivní údržba

Ovládací panely

Aktuální stav

Renishaw Central - ovládací panel aktuálního stavu

Výkonnost zakázky

Renishaw Central - ovládací panel výkonnosti zakázky

Produktivita

Renishaw Central - ovládací panel produktivity

Časová osa stroje

Renishaw Central - ovládací panel časové osy stroje

Analýza dat

Renishaw Central - ovládací panel analýzy dat

Správa strojů/uživatelů

Renishaw Central - ovládací panel správy strojů/uživatelů

Uvědomte si prosím, že aplikace Renishaw Central není v současnosti dostupná ve všech zemích.

Náš datově řízený přístup k řízení procesu

My sami, jakožto výrobci, čelíme stejným produkčním úlohám jako naši globální zákazníci:

 • být vysoce produktivní
 • dosahovat konzistentnější kapacity
 • zvyšovat úroveň automatizace
 • snižovat náklady a být globálně konkurenceschopní

U nás v Renishaw jsme pro eliminaci nebo kontrolu zdrojů odchylek ve výrobě použili náš vlastní inovativní přístup a samozřejmě používáme naše vlastní produkty pro řešení těchto obecných výzev. O naše poznatky jsme se podělili s našimi zákazníky, kteří nyní důsledně vyrábějí výkonové dílce s těsnějšími tolerancemi a s minimem lidských zásahů.

Kontaktujte nás

Začněte svoji cestu k průmyslu 4.0 s aplikací Renishaw Central.

Žádost o více informací

Více informací o řízení procesů

Na základě vlastních zkušeností a námi vyvíjených inovativních technologií vám můžeme nabídnout osvědčená řešení a odbornou podporu při identifikaci a zlepšování problematických míst ve vašem výrobním procesu.

Podívejte se, jak můžete lepším řízením výrobního procesu zvýšit váš zisk a posílit konkurenceschopnost vašeho podniku.

Pyramida produktivního procesu™

Productive Process Pyramid™