Přeskočit navigaci

REVO® získává na síle

Po období rozsáhlých předběžných kontrol a testů je nyní výrobcům na celém světě komerčně zpřístupněna revoluční pětiosá měřicí hlava a snímací systém REVO® společnosti Renishaw.

REVO® - měření lopatkového kola Systém REVO®, který je vybaven technologií Renscan5™ Renishaw, prokazatelně zlepšuje výkon měření na souřadnicových měřicích strojích až o 900 % ve srovnání se stroji, vybavenými tříosými snímacími systémy. Současně velmi znatelně zkracuje dobu kalibrace systému.

Technologie pětiosého snímání

Renscan5™ REVO® - měření velké lopatky Klíčem k úspěchu pětiosé hlavy REVO® je její schopnost překonat dynamická omezení souřadnicových měřicích strojů. Jakýkoliv pokus o zvýšení rychlosti měření při použití konvenčních měřicích systémů vyžaduje urychlení pohybu masivních hmot souřadnicového měřicího stroje. To má za následek deformaci struktury stroje a dynamické chyby způsobené setrvačností hmot při zrychlení nebo zpomalení. Jedinou možnou cestou, jak udržet přijatelnou přesnost u tříosého skenování, proto byla korekce rychlosti měření. Pohyb hlavy REVO® je při snímání synchronizovaný s pohybem stroje. Díky tomu sonda velmi rychle reaguje na změny tvaru měřeného dílce a výsledky měření nejsou ovlivňovány dynamickými chybami systému. Souřadnicový měřicí stroj se při měření může pohybovat konstantní rychlostí, jež nemá negativní vliv na přesnost výsledků.

K dalším výhodám hlavy REVO® patří také neomezený počet poloh natočení hlavy a inovační technologie velmi citlivého snímání dotekem sondy, která dále zlepšuje přesnost měření. Tato kombinace rychlosti, flexibility a přesnosti zajišťuje výjimečný výkon v širokém spektru aplikací měřicího skenování, zejména měření na kružnici, šroubovici, měření ploch a hran. V případě potřeby lze využít i rychlé jednodotekové cykly.

Významná zdokonalení v automobilových a leteckých aplikacích

Společnost Renishaw předkládá svým zákazníkům systém REVO® jako zcela revoluční řešení a zdůrazňuje v této souvislosti několik aplikací z poslední doby v automobilovém, leteckém a raketovém průmyslu, kde uživatelé zaznamenali dramatickou skokovou změnu ve zkrácení měřicích cyklů.

První z těchto aplikací je měření rotoru leteckého motoru, které vyžaduje snímání devíti řezů profilu lopatky, osm podélných řezů lopatky, dva řezy profilu patky lopatky a konečně jeden řez profilu prstence. Původní měření konvenčním tříosým snímacím systémem si pro měření jedné lopatky vyžádalo 46 minut, což ve srovnání s pouhými 4 minutami a 30 sekundami pomocí systému REVO® přestavuje výjimečné zlepšení výkonu o 922 %.

Renscan5™ REVO® - měření hlavy válce Výsledky docílené vautomobilovém průmyslu při měření hlavy válce spalovacího motoru byly téměř stejně dramatické. Vtomto případě jde o měření dvanácti ventilových sedel směřením tří kruhových řezů každého zdvanácti vodicích otvorů. Systém REVO® snímá ventilová sedla rychlostí 400 mm/s a vedení ventilů rychlostí 50 mm/s, takže celková doba měření je jen 3 minuty a 42 sekund. Ve srovnání s původním časem cyklu v délce 29 minut a 13 sekund při použití tříosého systému získal výrobce zlepšení výkonu o 690 %.

Jak již bylo zmíněno, technologie REVO® a Renscan5™společnosti Renishaw významně zdokonalují možnosti souřadnicových měřicích strojů a revolučně zvyšují jejich měřicí výkon zkracováním času měření.

 

Celý článek

Zprávy ke stažení