Přeskočit navigaci

REVO-2 RVP optická sonda

Zvýšení výkonu 5osého měření pro bezkontaktní měřicí aplikace.

Bezkontaktní měření

Sonda RVP s modulem VM10

Bezkontaktní optické měření je pro některé specifické aplikace výhodnější než tradiční dotekové měření. Díly vyrobené z tenkých plechů nebo součásti s velkým počtem malých otvorů o průměru až 0,5 mm jsou díly u kterých by dotekové měření bylo obtížné.

Sonda REVO-2 RVP doplňuje stávající možnost dotekového spínání, vysoce rychlého dotekového snímání a měření drsnosti povrchu systému REVO o bezdotekovou kontrolu. Použití 5osého pohybu a neomezeného polohování hlavy REVO-2 mimořádně zvyšuje výkon a možnosti souřadnicového měřicího stroje.

RVP - bezdoteková optická sonda pro REVO-2

Moduly VM10 a VM11 RVP

RVP je snímací součást systému, která v sobě ukrývá 1,3 megapixelový snímač CMOS a procesor digitálního signálu. Snímač CMOS uvnitř sondy zachycuje velké množství světla i při krátké expozici; to vede k rychlejšímu získání snímku a rychlejšímu měření.


Systém RVP obsahuje dva optické moduly, vhodné pro pokrytí požadavků vizuální kontroly v různých měřicích úlohách. Pro daný měřený prvek lze zvolit nejvhodnější nástroj.

RVP v činnosti

Informace o produktech

Rozšířená záruka

Pro váš klid nabízíme pro CMM produkty až tříletou záruku. Rozšíření záruky lze sjednat během prvních tří měsíců od zakoupení. Kontaktujte svého prodejce.